Οικονομία

Τειρεσίας και στα… τηλέφωνα -Σε «black list» οι κακοπληρωτές στην τηλεφωνία

Με στόχο να περιοριστούν τα «φέσια» στην αγορά κινητής τηλεφωνίας οι τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά συστήνουν εταιρεία για τη διαχείριση των κακοπληρωτών, που αλλάζουν δίκτυο αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο πάροχο.

Η κοινή επιχείρηση που δημιουργούν οι εταιρείες Cosmote, Wind, Vodafone, Cyta ονομάζεται «Τηλέγνους» και όπως αναφέρει δημοσίευμα της Ημερησίας πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου της οικονομικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων και ιδιωτών για λογαριασμό των εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας που θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία.

Οι τέσσερις εταιρίες κατέχουν από 25% στην επιχείρηση, που ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και έχει ως στόχο, όπως αναφέρεται, «την σύσταση και λειτουργία κοινού Αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) συνδρομητών-πελατών των συμβαλλόμενων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη για νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάθε συναφής με τα παραπάνω σκοπός».

Στη λίστα θα περιλαμβάνεται το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση και η οφειλή όσων θεωρούνται κακοπληρωτές.

Σημειώνεται ότι θα αφορά μόνο οφειλές άνω των 200 ή 300 ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έχουν περάσει δηλαδή τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής και με βάση την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν μέσω σχετικού εντύπου που υπογράφει ο συνδρομητής με σχετικό γενικό όρο και σε λογαριασμό που αποστέλλεται στον συνδρομητή· σε κάθε δε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνουν το υποκείμενο μέσω της αποστολής του επόμενου λογαριασμού του ή/και μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) ότι η οφειλή του κατέστη ληξιπρόθεσμη και ότι πλέον ο πάροχος έχει δικαίωμα και θα διαβιβάσει το στοιχείο αυτό στο κοινό αρχείο».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top