Οικονομία

ΠΕΡΑΣΕ ΤΟΥ ΣΟΙΜΠΛΕ ΣΤΟ EUROGROUP: Κλείδωσαν τα μέτρα -Το 2018 η συζήτηση για το χρέος

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνεδρίαση του Eurogroup.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης ενέκριναν το σύνολο των βραχυπρόθεσμων μέτρων, τα οποία πρότεινε ο ESM, αναφέρει η ανακοίνωση του Eurogroup.

«Σήμερα το Eurogroup συζήτησε ξανά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους με στόχο την ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup ενέκρινε σήμερα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων μέτρων με βάση τις προτάσεις του ESM και την προπαρασκευαστική εργασία του EWG, που θα υλοποιηθούν από τον ESM μετά από αυτή τη συνάντηση. Τα μέτρα αυτά είναι:

Η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF εντός της τρέχουσας σταθμισμένης μέσης ωρίμανσης έως τα 32,5 χρόνια
Την άρση των ανοδικά κλιμακούμενων περιθωρίων των επιτοκίων που αντιστοιχούν σε 200 μονάδες βάσης σχετικά με την εξαγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το 2017
Τη χρήση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ESM/EFSF ανάλογα με την κατάσταση των αγορών για την μείωση του ρίσκου των επιτοκίων χωρίς την επιβολή επιπρόσθετου κόστους στις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα. Το μέτρο αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέσω: α)της ανταλλαγής τίτλων του ESM/EFSF που στηρίζουν τα δάνεια για την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα β) το swap επιτοκίων του ESM για τον περιορισμό του ρίσκου από υψηλότερα επιτόκια στις αγορές γ) την εισαγωγή κατάλληλης χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις στην Ελλάδα υπό το τρέχον πρόγραμμα».
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση του Eurogroup.

Αξιολόγηση και πλεονάσματα

«Το Eurogroup καλωσόρισε την πρόοδο που έχει γίνει για την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Θεσμούς, για τη δεύτερη αξιολόγηση. Ιδιαίτερα καλωσόρισε τη συμφωνία με τους Θεσμούς για τον προϋπολογισμό του 2017, που επιβεβαιώνει το συμφωνημένο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% του ΑΕΠ, που επιτρέπει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το οποίο δημιουργεί ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

Το Eurogroup σημειώνει ότι η τεχνική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη του συμφωνημένου δημοσιονομικού στόχου για το 2018 (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%) όπως και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω σημαντικών μεταρρυθμίσεων στα εργασιακά, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και την άρση των εμποδίων για επενδύσεις.

Ειδικότερα, το Eurogroup υπενθυμίζει ότι ο διορισμός των μελών του ΔΣ του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του Ιανουαρίου 2017, για να γίνει πλήρως λειτουργικό το ταμείο», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση.

Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ που θα επιτευχθεί έως το 2018 θα πρέπει να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα. Επίσης υπενθύμισε τη σημασία μίας δημοσιονομικής τροχιάς που είναι συνεπής με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις υπό το πλαίσιο της ΕΕ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους με βιώσιμο τρόπο μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουμε με τους θεσμούς σε ένα μηχανισμό και διαρθρωτικά μέτρα που θα το εξασφαλίσουν αυτό.

Το ΔΝΤ

Το Eurogroup κάλεσε τους Θεσμούς και την Ελλάδα να επαναλάβουν σύντομα τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτύχουν συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο το συντομότερο δυνατό, με βάση τις κοινές προϋποθέσεις όπως συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο του 2015 και έδωσε εντολή στο EuroWorking Group να το αξιολογήσει αυτό.

«Το Eurogroup είναι έτοιμο, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, να υποστηρίξει την ολοκλήρωση των μελλοντικών αξιολογήσεων υπό την προϋπόθεση ότι το πακέτο πολιτικών, συμπεριλαμβανόμενου του δημοσιονομικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, θα εφαρμοστεί όπως έχει σχεδιαστεί. Το Eurogroup επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος, όπως και οι προϋποθέσεις και οι στόχοι, θα επανεξετάζονται τακτικά με βάση τα στοιχεία των Θεσμών».

Τα στελέχη του ΔΝΤ επιβεβαίωσαν σήμερα, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση, την πρόθεσή τους να προτείνουν στο Συμβούλιο του Ταμείου μία νέα χρηματοδοτική συμφωνία για την Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό, μόλις επιτευχθεί συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο.

«Η πλήρης εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων που σχετίζονται με τη δεύτερη αξιολόγηση και η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών θα ανοίξει τον δρόμο για να εγκρίνει ο ESM το συμπληρωματικό μνημόνιο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μοσκοβισί: Οι ομάδες μας είναι έτοιμες για να κλείσουν μια συμφωνία. Σε ενάμιση χρόνο καταφέραμε να κάνουμε βαθιές μεταρρυθμίσεις που ήδη φέρνουν καρπούς. Έχουν γίνει πρόοδοι. Βρισκόμαστε κοντά σε τεχνική συμφωνία. Επιστρέφουν οι Θεσμοί στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί. Σε πάρα πολλά σημεία όμως έχουμε ήδη συμφωνία.

Ρένγκλινγκ: Oι αποφάσεις για να βελτιώσουμε την βιωσιμότητα του χρέους.

«Με βάση την εντολή που λάβαμε, ο ESM πήρε κάποιες αποφάσεις για να βελτιώσουμε την βιωσιμότητα του χρέους. Όταν πάρουμε αυτά τα μέτρα ελπίζουμε να φτάσουμε σε μείωση του χρέους. Τα μέτρα αυτά τα έχει δεχθεί το Eurogroup. Ο ορίζοντας μέχρι το 2060 δημιουργεί αβεβαιότητες. Μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες τις αγοράς και γι’ αυτό τα μέτρα αυτά είναι προς συζήτηση, αλλά θα βελτιώσουν την βιωσιμότητα του χρέους», τόνισε ο Ρένγκλινκ.

Τρία μέρη:

1) Η ομάλυνση της αποπληρωμής του βραχυπρόθεσμου χρέους. Η ωρίμανση είναι 28 έτη και θα αυξηθεί σε 32,5 έτη. Οι δόσεις θα είναι πιο μικρές και θα υπάρχει ένας καλύτερος βηματισμός.

2) Η μείωση των επιτοκίων και του κινδύνου των επιτοκίων. Υπάρχει το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών με τις απαραίτητες εγγυήσεις να έχουν δοθεί. Θα υπάρξουν σταθερά επιτόκια με μεγαλύτερο διάστημα ωρίμανσης. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα.

3) Υπήρχαν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις κι αυτό θα σταθεροποιήσει τα δεδομένα. Υπάρχουν μακροπρόθεσμα ομόλογα που θα έχουν μικρότερο κίνδυνο. Στη συνέχεια υπάρχει και το waver που αφορούσε τη χρηματοδότηση. Αυτή η δόση αν δεν συμβεί κάτι θα έχει ένα περιθώριο 200 σημείων βάσης.

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top