Οικονομία

ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ ΡΟΥΒΛΙΑ –Ποια πετρελαϊκή εταιρεία διασώζει ρωσικός όμιλος

Ένας ρωσικός όμιλος, μέσω θυγατρικής του, που εδρεύει σε χώρα της Ευρωζώνης, αποτελεί τον βασικό ενδιαφερόμενο στρατηγικό επενδυτή.

για τη Mamidoil – Jetοil, η οποία βρίσκεται από τον περασμένο Ιούλιο σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από πιστωτές (σ.σ. άρθρο 99).

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο ρωσικός όμιλος έχει εκδηλώσει «ζωηρό» ενδιαφέρον για την απόκτηση των βασικών περιουσιακών στοιχείων της ιστορικής εταιρείας. Την περασμένη Παρασκευή, μάλιστα, κατέθεσε στις πιστώτριες τράπεζες δεσμευτική προσφορά, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία πιστοποιούν την ύπαρξη των κεφαλαίων, που προτίθεται να επενδύσει. Εφόσον η πρότασή του κριθεί ικανοποιητική από τις τράπεζες, θα επιδιωχθεί συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας με «μοντέλο Μαρινόπουλου». Θα επιχειρηθεί, δηλαδή, να υπάρξει συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών επί συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία θα κατατεθεί εν συνεχεία στο δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά). Η διάσωση θα στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 106 του πτωχευτικού κώδικα για pre pack συμφωνία πιστωτών (σ.σ. άρθρα 106 β και θ) και θα προβλέπει μερική «διαγραφή» υφιστάμενων υποχρεώσεων, εξόφληση μέρους των υπολοίπων, μέσω του τιμήματος που θα καταβάλει ο επενδυτής (σ.σ. το 65% του τιμήματος θα εισπράξουν οι τράπεζες, το 25% το Δημόσιο και το 10% οι προμηθευτές) και ρύθμιση του ανεξόφλητου υπολοίπου.

Το σχέδιο προβλέπει ότι τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της Mamidoil θα μεταβιβαστούν σε νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ, η οποία θα ελέγχεται κατά 100% από τον ρωσικό όμιλο, μαζί με το ανεξόφλητο μέρος των δανείων και λοιπών υποχρεώσεων και βεβαίως τους εργαζόμενους. Το τίμημα που φέρονται διατεθειμένοι να καταβάλουν οι Ρώσοι ανέρχεται σε περίπου 130 εκατ., υπερκαλύπτοντας την αξία (σ.σ. περίπου 110 εκατ. ευρώ) στην οποία υπολογίζουν οι τράπεζες τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της Mamidoil στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, που αποτελούν και το «πετράδι του στέμματος» της άλλοτε κραταιάς εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν των εγκαταστάσεων στο Καλοχώρι, οι Ρώσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μέρος του δικτύου, τα assets που υποστήριζαν την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα της Mamidoil και την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. Η μεταβίβαση άδειας σε νέα εταιρεία με νέο ΑΦΜ θα αποτελέσει, εφόσον υλοποιηθεί, απόφαση-πιλότο. Στόχος του ρωσικού ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στην εμπορεία πρώτης ύλης για diesel, είναι η επέκταση της δραστηριότητάς του στη Νότια Βαλκανική. Η απόκτηση των δεξαμενών στο Καλοχώρι, δυναμικότητας περίπου 220 χιλ. τόνων, αποτελεί κομβικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς μπορούν να υποστηρίξουν τη διάθεση προϊόντος σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότιο Βαλκανική. Κομβικής σημασίας αποτελεί, βέβαια, και η απόκτηση υφιστάμενης άδειας, καθώς η χορήγηση νέας αποτελεί μια χρονοβόρο διαδικασία.

Πηγή: euro2day.gr

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top