Οικονομία

Αύξηση μισθού σε δημοσίους υπαλλήλους

Αύξηση μισθού θα δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους, όπως προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις». Το ν/σ κατατέθηκε την Τετάρτη το βράδυ στη Βουλή.

Όπως αναφέρει το άρθρο 28 του νομοσχεδίου οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. εξομοιώνονται μισθολογικά με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι αυτοί θα εξελίσσονται σε Μισθολογικά Κλιμάκια της κατηγορίας τους (ΔΕ) με εισαγωγικό κλιμάκιο το ΜΚ 2 αντί το ΜΚ 1 που ισχύει σήμερα.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top