Ελλάδα

Ενενήντα εννιά θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

Με νέο προσωπικό ενισχύεται το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», προκειμένου να καλύψει τις εποχικές ανάγκες του.

Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του 84 υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (καθαριστές-καθαρίστριες) και 15 υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (βοηθητικές εργασίες καθαριότητας).

Σύμφωνα με το dimosio.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Λ. Αλεξάνδρας 171, Αθήνα, Τ.Κ. 115 22. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6409129,2106409520, 2106409363, 2106409640.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top