Ελλάδα

Εννιά υποτροφίες για μεταπτυχιακό και διδακτορικό

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει εννέα υποτροφίες για το 2017 – 2018, οι οποίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τρεις υποτροφίες είναι διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (στα γνωστικά αντικείμενα του ΕΜΠ), ενώ έξι υποτροφίες εσωτερικού, διάρκειας έως τριών ετών, θα δοθούν για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ΕΜΠ.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις 12.000 ευρώ. Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ΕΜΠ το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται στις 6.000 ευρώ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ, να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1987, τα εισοδήματά τους (ατομικά και οικογενειακά) να μην επιτρέπουν την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των μεταπτυχιακών σπουδών, να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολής του ΕΜΠ από την οποία αποφοίτησαν. Θα ληφθεί επίσης υπόψη ο βαθμός πτυχίου τους και η συνέντευξη. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 9η Ιουνίου 2017, οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την 28η Ιουνίου και οι συνεντεύξεις την 29η Ιουνίου. Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους του Ιδρύματος Ευγενίδου και του ΕΜΠ την 24η Απριλίου.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου έως την 14η Ιουλίου. Για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σχετική σύμβαση.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top