Ελλάδα

Εξαιρείται από φορολογικό τεκμήριο η απόκτηση ακινήτου με χρησικτησία

Δεν αποτελεί τεκμήριο η απόκτηση ακινήτων με χρησικτησία (δηλαδή μετά από χρήση 20 ετών) όπως αποφάνθηκε το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο προχώρησε την αναίρεση απόφασης Εφετείου που άναψε το «πράσινο φως» στην αύξηση φορολόγησης ζευγαριού μετά την απόκτηση ενός ακινήτου με αυτό τον τρόπο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ερμηνεύοντας τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπογραμμίζει ότι το τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου. Όμως στη διαδικασία της «απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία ….για την οποία δεν συντρέχει η προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο πάνω τεκμήριο (σ.σ.: φορολογητέου εισοδήματος) δεν εφαρμόζεται».

Το Διοικητικό Εφετείο είχε δικαιώσει την φορολογική αρχή η οποία μετά την απόκτηση από ένα ζευγάρι με χρησικτησία ακινήτου στο Θεσσαλικό κάμπο έκτασης 7.021τ.μ., προσδιόρισε το φορολογητέο εισόδημα του ζευγαριού στα 325.500,16 ευρώ στον σύζυγο και στα 403.026,43 ευρώ στην σύζυγο, αντί των δηλωθέντων από αυτούς ποσών των 10.987,04 και 6.521,92 ευρώ, αντίστοιχα. Ακόμη, καταλογίσθηκε σε βάρος τους διαφορά κυρίου φόρου εισοδήματος 133.979,06 ευρώ και 154.201,57 ευρώ, αντίστοιχα, καθώς και πρόσθετος φόρος για ανακριβή δήλωση 259.439,85 ευρώ. Συνολικά τους καταλογίστηκε το ποσό των 547.831,62 ευρώ ωστόσο η απόφαση αναιρέθηκε.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top