Οικονομία

«Να ενταχθούν περισσότεροι επαγγελματίες στον εξωδικαστικό συμβιβασμό»

Απαράδεκτο χαρακτηρίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο, το γεγονός ότι αποκλείονται χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την υπαγωγή τους στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, με την λογική ότι εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη και προτείνει να προβλεφθεί η δυνατότητα υπαγωγής των ελεύθερων επαγγελματιών στον μηχανισμό.

Αυτό επισημαίνεται στην επιστολή που έστειλε στον υπουργό Οικονομίας, Δημήτρη Παπαδημητρίου, για το σχέδιο νόμου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Επίσης, το επιμελητήριο εκτιμά, ότι η προϋπόθεση να έχει η επιχείρηση οφειλή από δάνειο, σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις εκτός ρύθμισης.

«Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότερες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, προτείνεται η μία κερδοφόρα χρήση να αναφέρεται στην τελευταία πενταετία» όπως αναφέρει το επιμελητήριο.

Ακόμη, σημειώνεται ότι ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που θα εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών, είναι πολύ μικρός και δυσανάλογος με το πλήθος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Θα πρέπει ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών να μην είναι προκαθορισμένος και ανάλογα με τις αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν ανά περιφέρεια, να καθορίζεται από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών, προτείνει το επιμελητήριο, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, να απευθύνεται στους φορείς, τα μέλη των οποίων μπορούν να μπουν στο μητρώο των συντονιστών. Δηλαδή, η πρόσκληση να απευθυνθεί και στο Οικονομικό Επιμελητήριο και ως μεταβατική διάταξη να προβλεφθεί η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο συντονιστών των οικονομολόγων – μελών του ΟΕΕ, με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον πενταετή, σχετική εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά στα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εμπειρογνώμονας και προτείνεται να ορίζεται οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top