Οικονομία

Πόσες ευκαιρίες έχει ο φορολογούμενος πριν την επιβολή προστίμου

Η αυξημένη 7μελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται να αποφασίσει αν οι φορολογούμενοι, που φέρονται να έχουν διαπράξει φορολογικές παραβάσεις, πρέπει να καλούνται από τις αρμόδιες αρχές για εξηγήσεις χωριστά για κάθε πράξη η οποία τους αποδίδεται. Το δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στην 7μελή σύνθεση αφού η υπόθεση που το απασχόλησε αφορούσε εταιρία που στην οποία έχει καταλογιστεί πρόστιμο 493.015 τρία «εικονικά τιμολόγια» και δεν είχε κληθεί σε εξηγήσεις.

Το Β΄ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου επαναβεβαίωσε ότι είναι αντισυνταγματικά τα πρόστιμα που επιβάλλει η φορολογική αρχή αν προηγουμένως ο φορολογούμενος δεν κληθεί σε ακρόαση και εξηγήσεις.

Όπως επισημαίνει το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασή του, σε περίπτωση παραβιάσεων του ΚΒΣ, όπου τα βιβλία και τα στοιχεία του επιτηδευματία ενδέχεται να χαρακτηρισθούν ως ανεπαρκή ή ανακριβή, με συνέπεια τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων, πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 30 του ΚΒΣ διαδικασία.
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο του ΚΒΣ, ο προϊστάμενες της φορολογικής αρχής, υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευματία σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου που έχει προηγηθεί, στις οποίες στηρίζει το ενδεχόμενο έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να ασκήσει, αν το επιθυμεί, το δικαίωμα που έχει της παραπομπής της υπόθεσης στην αρμόδια προβλεπόμενη επιτροπή.

Έτσι, σύμφωνα με την πλειοψηφία, με το τρόπο αυτό παράλληλα, κινείται και η διαδικασία της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 20 για την προηγούμενη ακρόαση, καθώς ο επιτηδευματίας καλείται πριν την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων να προβάλει τις απόψεις του ενώπιον της φορολογικής αρχής.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top