Οικονομία

Πώς βγαίνει το ποσό που πληρώνετε στο λογαριασμό της ΔΕΗ

Με βάση τις οδηγίες από την ΕΕ, που ισχύουν για όλες τις χώρες – μέλη και με βάση τους νόμους Ν. 2773/99 και Ν. 3426/05, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να δίνει σε κάθε καταναλωτή αναλυτικό λογαριασμό με ακριβή ανάλυση του ποσού που καλείται αυτός να πληρώσει. Στο λογαριασμό αναφέρεται υποχρεωτικά τι πληρώνετε για την κατανάλωση ρεύματος αλλά και τα υπόλοιπα τέλη και φόρους που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ, υπέρ τρίτων (πχ ΕΡΤ).

Πώς γίνεται η καταμέτρηση του ρεύματος που καταναλώνεται

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εφαρμόζει το σύστημα της καταμέτρησης ανά τετράμηνο για τους καταναλωτές μικρής ισχύος χαμηλής τάσης (δηλαδή κυρίως σπίτια και καταστήματα) και καταμέτρηση κάθε μήνα στους καταναλωτές μέσης και χαμηλής Τάσης με ισχύ μεγαλύτερη των 35 kVA.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ καταγράφουν την ένδειξη που υπάρχει στο μετρητή του ρολογιού.

Η συνολική κατανάλωση του τετραμήνου (που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής) προκύπτει αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης καταναλωτών ως διαφορά της ένδειξης αυτής από την ένδειξη που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη καταμέτρηση.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΔΔΗΕ δίνει πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχετε στην καταμέτρηση της κατανάλωσής σας.

Τι πληρώνουμε όταν έρχεται λογαριασμός ΕΝΑΝΤΙ

Οι μισοί λογαριασμοί της ΔΕΗ, είναι ΕΝΑΝΤΙ (η ένδειξη βρίσκεται πάνω δεξιά στο λογαριασμό).

Οι καταναλώσεις ΕΝΑΝΤΙ υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ.

Η κατανάλωση βασίζεται σε αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους.

Οι καταναλώσεις έναντι λοιπόν, δεν διαφέρουν σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη.

Ειδικά τιμολόγια

Νυχτερινό ρεύμα

Με αίτηση του καταναλωτή, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό τιμολόγιο το λεγόμενο “νυχτερινό”. Αυτό γίνεται με την εγκατάσταση στο ρολόι της ΔΕΗ μετρητή με χρονοχρέωση, δηλαδή μετρητή ο οποίος μετρά χωριστά την κατανάλωσή του σε δυο χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυκτερινή ζώνη). Τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για νυχτερινό

Στην περίπτωση που επιθυμείτε μετρητή με χρονοχρέωση, απαιτείται να επισκεφθείτε το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί σας έναν λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να υποβάλετε σχετική αίτηση.

Η συμμετοχή στις δαπάνες για την εγκατάσταση μετρητή με χρονοχρέωση ανέρχεται σε 34,00€ συν ΦΠΑ.

Ποιο είναι το ωράριο ισχύος του νυχτερινού ρεύματος

1. Χειμερινή περίοδος: 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου (οικιακή χρήση)

• 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών

• 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο

2. Θερινή περίοδος: 1 Μαίου έως 31 Οκτωβρίου (οικιακή χρήση)

• 23:00-07:00

3. Ωράριο Νυκτερινού Τιμολογίου Γενικής Χρήσης

Όλο το έτος : 22:00 08:00

Φόροι και χρεώσεις υπέρ τρίτων στο λογαριασμό της ΔΕΗ

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ Ν. 3336/05)
Χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.

Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν. 2093/92)
Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
Για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

ΕΡΤ
Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και η ΔΕΗ, είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο).

Ποιοι δεν πληρώνουν ΕΡΤ στο λογαριασμό του ρεύματος

οι μετρητές κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών
το Ελληνικό Δημόσιο
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία
οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες
οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top