Ελλάδα

Στον αέρα η διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων

Αντισυνταγματικό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του 2015 για τον τρόπο επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων που νομοθετήθηκε (4327/2015) επί υπουργίας Αριστείδη Μπαλτά και Τάσου Κουράκη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι προσκρούουν στο Σύνταγμα οι ρυθμίσεις με τις οποίες ορίστηκαν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά των διευθυντών σχολικών μονάδων η οποία διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές «της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας» και αυτό γιατί ανατίθεται «η αρμοδιότητα επιλογής στο Σύλλογο Διδασκόντων στον οποίο μετέχουν (αδιακρίτως) όλοι οι υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα μόνιμοι και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικού και με την διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας».

Όπως αναφέρουν οι δικαστές, σύμφωνα με τις επίμαχες συνταγματικές αρχές η διοίκηση των σχολικών μονάδων πρέπει «να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίες και αντικειμενικότητας (όπως είναι τα καθιερωμένα υπηρεσιακά συμβούλια διοίκησης) και με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, κατάλληλη για τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση με την επίμαχη διαδικασία οι υποψήφιοι «δεν αξιολογούνται με αιτιολογία», ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας «δεν διασφαλίζει την έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενικά και αξιοκρατική διαδικασία, δηλαδή κατά τρόπο που καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση και άρα δεν είναι πρόσφορη για αξιοκρατική επιλογή των ικανότερων».

Το θέμα έφτασε στην Ολομέλεια του ΣτΕ μετά από προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης και 57 διευθυντών σχολείων που ζητούσαν να ακυρωθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις αλλά και οι εγκύκλιοι με τις οποίες παρέχονταν διευκρινίσεις.

Έτσι, η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι παράνομη, αφού η έκδοση της στηρίχθηκε στις αντισυνταγματικές διατάξεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως τινάζεται στον αέρα η διαδικασία επιλογής διευθυντών με αυτές τις ρυθμίσεις.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top