Ελλάδα

Τι έδειξαν οι έλεγχοι για την ακτινοβολία από σταθμούς κεραιών

Δεν διαπιστώθηκαν, σε καμία περιοχή της χώρας μας, υπερβάσεις σε σταθμούς κεραιών εντός του αστικού ιστού, σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Οι επιτόπιοι έλεγχοι εντόπισαν πέντε περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που αφορούν σε θέσεις εκτός αστικού ιστού, σε περιοχές που συνιστούν «πάρκα κεραιών».

Η ΕΕΑΕ δημοσιοποίησε τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία αφορούν στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διενεργήθηκαν το 2016 σε σταθμούς κεραιών, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Σύμφωνα με την ΕΕΑΕ, διενεργήθηκαν έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις σε 2.331 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα. Σχεδόν το 97% αυτών ήταν αυτεπάγγελτοι έλεγχοι, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε σε ελέγχους που έγιναν κατόπιν αιτημάτων πολιτών ή φορέων.

Περίπου το 80% των ελέγχων αφορούσαν σταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ το υπόλοιπο σταθμούς κεραιών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, καθώς και σταθμούς κεραιών σταθερής τηλεφωνίας.

Εξάλλου, από την έκθεση απολογισμού του πρώτου έτους λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), προκύπτει ότι οι τιμές που έχουν καταγραφεί από όλους τους σταθμούς μέτρησης είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Το ΕΠΗΠ περιλαμβάνει ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο 500 σταθμών μέτρησης, τα αποτελέσματα των οποίων προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο (on-line) στη διαδικτυακή πύλη paratiritirioemf.eeae.gr.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top