Τεχνολογία

Autopilot: Αυτόματη οδήγηση μέσω Διαδικτύου

Περισσότεροι από 100 φορείς συναντήθηκαν στις Βερσαλλίες κατά τη διάρκεια της δημόσιας εκδήλωσης έναρξης του Ευρωπαϊκού έργου Autopilot. Οι συμμετέχοντες εκπροσώπησαν κύριους παράγοντες των οδικών μεταφορών και κινητικότητας, όπως δημόσιους φορείς, παρόχους υπηρεσιών, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, βιομηχανικούς φορείς, καθώς και τελικούς χρήστες.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προωθήσει την ασφαλέστερη αυτόματη οδήγηση μέσω έξυπνων και συνδεδεμένων αντικειμένων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και περιλαμβάνει έξι πιλοτικές δοκιμές ευρείας κλίμακας με αυτόματα οχήματα συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, στις Βερσαλλίες της Γαλλίας, στο Τάμπερε της Φινλανδίας, στο Βίγκο της Ισπανίας, στο Λιβόρνο της Ιταλίας, στο Μπρέινπορτ της Ολλανδίας, καθώς και στο Ντέτζον της Νότιας Κορέας. Οι πιλοτικές δοκιμές θα συλλέξουν δεδομένα για την αξιολόγηση των τεχνικών επιδόσεων του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην αυτόματη οδήγηση, καθώς και την εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της εφαρμοσμένης τεχνολογίας.

Η εναρκτήρια δημόσια εκδήλωση του έργου Autopilot προηγήθηκε της επίσημης εναρκτήριας συνάντησης του έργου (kick-off) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2017. Την εκδήλωση φιλοξένησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς του γαλλικού πιλότου στις Βερσαλλίες, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες για τον πιλότο αυτό, καθώς και να πάρουν μέρος στην επίδειξη της υφιστάμενης τεχνολογίας με αυτόματα οχήματα της γαλλικής εταιρείας Vedecom στην ευρύτερη περιοχή του κάστρου των Βερσαλλιών. Επιπλέον έδωσε τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να ενημερωθούν σχετικά με τους στόχους του έργου Autopilot, καθώς και να ανταλλάξουν σχετικές εμπειρίες και απόψεις με εκπροσώπους των λοιπών πιλοτικών πόλεων του έργου.

Η Κοινοπραξία των έργου περιλαμβάνει 43 εταίρους που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και της αυτοκινητοβιομηχανίας και της έρευνας. Στις πόλεις που έχουν επιλεχθεί για τις πιλοτικές δοκιμές, θα δοκιμαστούν σε ευρεία κλίμακα αυτόματα οχήματα συνδεδεμένα με έξυπνα αντικείμενα σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να αξιολογηθούν τα οφέλη στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην οικονομία, στην ασφάλεια, αλλά και στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

To έργο Autopilot

Το Autopilot είναι ένα τριετές έργο το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον αριθμό συμβολαίου 731993.

Το έργo θα αναπτύξει νέες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) που θα εξυπηρετούν τα αυτόματα οχήματα, όπως για παράδειγμα αυτοματοποιημένη κοινή χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων, αυτόματη στάθμευση, υψηλότερης ανάλυσης και πληροφορίας ψηφιακούς δυναμικούς χάρτες που επιτρέπουν την πλήρη αυτόνομη οδήγηση, κ.α. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες που θα αναπτυχθούν στο έργο θα δοκιμαστούν σε πραγματικές οδικές συνθήκες, σε 6 πιλοτικές πόλεις, ενώ τα αποτελέσματά των δοκιμών θα επιτρέψουν την εκτενή αξιολόγηση (τεχνική, επιχειρησιακή, νομική) των επιπτώσεων της τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην προώθηση του επιπέδου αυτονομίας της αυτόματης οδήγησης.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 43 εταίρους και συντονίζεται από το Ertico – ITS Europe. Η Ελλάδα εκπροσωπείται μέσω του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ (www.imet.gr), το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της συλλογής των απαιτήσεων όλων των πιλοτικών δράσεων, το συντονισμό των δράσεων αξιολόγησης των βιομηχανικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, το συντονισμό των τοπικών δράσεων διάχυσης στις πιλοτικές πόλεις, καθώς και την ανάπτυξη της πλατφόρμας διεπικοινωνίας των ευπαθών χρηστών της οδού (πεζοί, ποδηλάτες) με τα αυτόματα οχήματα μέσω του Διαδικτύου των Πραγμάτων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της κινητικότητας όλων των χρηστών του αστικού περιβάλλοντος του κάστρου των Βερσαλλιών.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top