Ελλάδα

Πόρισμα φωτιά Εισαγγελέα! Σημεία και τέρατα στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα

Πόρισμα – καταπέλτη διαβίβασε ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος προς την Εισαγγελία της Πάτρας, σχετικά με το λουκέτο στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα το 2012.

Σύμφωνα με το πόρισμα, που παρουσιάζει το IONION FM, μετά από ρεπορτάζ που είχε προηγηθεί με τον πρόεδρο των Μεριδιούχων και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αθανάσιο Μπέλα, υπογράφει στις 3/12/2015 η επίκουρη εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, Ελένη Μιχαλοπούλου, προτείνεται η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των μελών του ΔΣ της Αχαϊκής Τράπεζας και των εγκριτικών κλιμακίων των πιστώσεων άνω των 150.000 ευρώ, για το αδίκημα της από κοινού και κατ εξακολούθηση κακουργηματικής απιστίας σε βάρος της περιουσίας της τράπεζας. Πρόκειται για όσους άσκησαν διοίκηση από τις 24/05/2004 έως τις 19/03/2012, για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ενοχής καθόσον με τις διαχειριστικές τους ενέργειες, οι οποίες τελούσαν σε κατάχρηση της διακριτικής ευχέρειας που τους παρείχε η διαχειριστική εξουσία που τους είχε αποδώσει η τράπεζα, προξένησαν ζημία στην περιουσία της, ανερχόμενη σε 209.437.991,67 ευρώ. Η δικογραφία σχηματίστηκε με αφορμή μηνυτήριες αναφορές που κατέθεσαν μεριδιούχοι της Αχαϊκής Τράπεζας, με σκοπό την διαφύλαξη των συμφερόντων τους, εν όψει της θέσεως της τράπεζας σε ειδική εκκαθάριση, με αποτέλεσμα την απώλεια της αξίας των μεριδίων και τον κίνδυνο να υποχρεωθούν οι μεριδιούχοι στην καταβολή τριπλάσιου ποσού της μερίδας του ο καθένας, προς τους δανειστές της τράπεζας, αφού πιθανολογείται ότι το ενεργητικό της εκκαθάρισης δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων. Στο πόρισμα προτείνεται η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην προέδρου της τράπεζας και άλλων μελών του ΔΣ.

Μεταξύ άλλων το πόρισμα επισημαίνει:

-Eλλείψεις στα συστήματα καταστολής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
-Aπουσία μηχανισμών παρακολούθησης πιστωτικών κινδύνων,
-Eπιχειρηματικά δάνεια που δόθηκαν με την μορφή καταναλωτικών ή στεγαστικών
-Eυνοϊκή μεταχείριση προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, οι φορείς των οποίων είχαν ειδική σχέση με μέλη του ΔΣ της τράπεζας
-Eλλείψεις και παρατυπίες στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών
-Πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων και ρυθμίσεων, απουσία των απαρίτητων εγγράφων
-Απουσία λειτουργίας συστήματος εσωτερικού ελέγχου
-Κατά παράβαση των βέλτιστων αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγήσεων προς τα μέλη του ΔΣ (όμιλος Φλωράτου και Όμιλος Δούρου)τα μέλη είχαν εγκρίνει τις χορηγήσεις είτε προς τον εαυτό τους, είτε προς τις επιχειρήσεις συμφερόντων τους.

Ενδεικτικές περιπτώσεις χορήγησης δανείων:

1.350.000 ευρώ, σε πιστούχο με ιδιότητα οικιακά, για αγορά οικοπέδου, αγνώστου δυνατότητας πληρωμής της υποχρέωσης.

Σε άνεργη, που σχετιζόταν με μέλος του ΔΣ προσωπικό δάνειο 70.000 ευρώ, η οποία εξόφλησε το δάνειο 4 μέρες μετά.

Χορήγηση δανείου 200.000 ευρώ σε φοιτητή, μη δηλωθέντων εισοδημάτων για αγορά οικοπέδου για επαγγελματική στέγη.

Χορήγηση καταναλωτικών δανείων σε στελέχη και μέλη του ΔΣ της Τραπέζης για αγορά συνεταιριστικών μερίδων.

Διαπιστώθηκε αγορά οικοπέδου ομόρου με το οικόπεδο που ανεγέρθηκε το διοικητήριο της τράπεζας στη θέση Μπεγουλάκι – Μακρυγιάννη, από συγγενικό πρόσωπο του προέδρου του ΔΣ. Υπήρχε συμβόλαιο αγοραπωλησίας ομόρου της τράπεζας οικοπέδου, από τον ίδιο πωλητή, προς το συγγενικό πρόσωπο του προέδρου του ΔΣ, με τίμημα πώλησης την αντικειμενική του αξία, ενώ η τράπεζα είχε αγοράσει στην εμπορική αξία.

Τα μέλη του ΔΣ στις έγγραφες εξηγήσεις τους ανέφεραν ότι οι διαδικασίες που ακολουθούσαν ήταν νόμιμες και σύμφωνες με το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν με εισήγηση των αρμόδιων οργάνων και μετά από διατύπωση γνώμης των νομικών-τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών της τράπεζας με επαρκείς εξασφαλίσεις. Η ζημία δεν έχει προσδιοριστεί και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί καθώς η τράπεζα τελεί σε εκκαθάριση. Ο τρόπος δανεισμού της τράπεζας ήταν εκείνος που ακολουθούσαν όλες οι τράπεζες.

Πηγή:Ionion.fm

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top