Οικονομία

Έτσι θα είναι το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ – πρώην ΓΓΔΕ) για το 2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όπως προκύπτει από το σχέδιο το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το 2019.

Το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο αναμένεται να είναι η πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή κάθε είδους περιουσίας (κινητής, ακίνητης κλπ) των Ελλήνων φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων.

Η ΑΑΔΕ “ποντάρει” στο περιουσιολόγιο αυτό ως το “υπερόπλο” για την αναδιάρθρωση της φορολογικής πολιτικής, την πάταξη της φοροδιαφυγής και την δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στους Έλληνες.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ΦΕΚ, μτο Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο θα αποτελείται από μια σειρά άλλα υποσυστήματα, που θα “στοχεύουν” σε αντίστοιχες κατηγορίες φορολογουμένων.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ ενισχύει τη διαδικασία είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο, που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση των διαδικασιών.

Τα εργαλεία της ΑΑΔΕ προς το στόχο της αποδοτικότερης διαχείρισης και συλλογής οφειλών περιλαμβάνουν:

• Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Είσπραξης Οφειλών.

• Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους.

• Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΧΑΕ.

• Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

• Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας.

• Προσαρμογή συστημάτων TAXIS και ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης.

• Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής Κατασχετηρίου εις χείρας Τρίτων.

• Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής α) Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, β) Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής.

• Δημιουργία Περιβάλλοντος αυτοματοποιημένων διαδικασιών κεντρικών συμψηφισμών.

• Διαλειτουργικότητα ICISnet με TAXIS, όσον αφορά στην εμφάνιση ενοποιημένης εικόνας οφειλών των δύο συστημάτων για τον ίδιο οφειλέτη.

• Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top