Διεθνή

Νέες ρυθμίσεις για τις έρευνες ποινικών υποθέσεων σε επίπεδο EE

Nέες ρυθμίσεις που αφορούν στον συντονισμό των ερευνών για τη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για «την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις», με την οποία προβλέπονται ταχύτατες διαδικασίες για ζητήματα δικαστικής συνδρομής τα οποία θεωρούνται κρίσιμα στις έρευνες για τις υποθέσεις μαύρου χρήματος και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η άρση τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου, εξέταση μαρτύρων με τηλεδιάσκεψη αλλά και η προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου από τη μία χώρα στην άλλη.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο προβλέπεται:

– Η υποβολή αιτημάτων για άρση τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου να χορηγηθούν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς από πιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης η υποβολή αιτημάτων για άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιών ( τηλέφωνα, διαδίκτυο και λοιπά).

– Η εξέταση μαρτύρων που είναι σημαντικοί για την έρευνα μιας ποινικής υπόθεσης μεταξύ των κρατών μελών με την χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεδιάσκεψη η την οπτικοακουστική μετάδοση. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με πραγματογνώμονες σε ποινικές υποθέσεις που μπορούν να εξεταστούν και η κατάθεση τους να μεταδίδεται σε τηλεφωνική διάσκεψη, η άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση.

– Η προσωρινή μεταγωγή προσώπου που κρατείται σε ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο, με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξέταση του με την προϋπόθεση ότι θα επανέρχεται στο κράτος που ήταν κρατούμενος.

Αρμόδιες για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων είναι οι δικαστικές αρχές, ή άλλες αρχές, στην περίπτωση που εκτελούν ανακριτικό έργο, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση τους θα επικυρώνεται από εισαγγελικό λειτουργό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενέργειες μπορούν να γίνουν σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας από τις δικαστικές αρχές, καθώς και στο πλαίσιο των εκδόσεων και της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top