Οικονομία

Ο “χάρτης” των συντάξεων: Πόσοι συνταξιούχοι παίρνουν τι

Σε 2.631.052 ανερχόταν τον περασμένο Δεκέμβριο ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας, ενώ η μηνιαία δαπάνη που καταβλήθηκε για συντάξεις τον ίδιο μήνα ανήλθε σε 2.336.678.419 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων “ΗΛΙΟΣ” που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από Συντάξεις προ Φόρων (Με Εκας και περίθαλψη) (12/2016)
Κατηγορία Συνταξιούχων Πλήθος Μηνιαίο Ποσό Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από συντάξεις Δαπάνη ΕΚΑΣ Δαπάνη Υγειονομικής Περίθαλψης
Α.Γήρατος          
Γήρατος 1.976.162 1.902.069.111,76 962,51 17.681.176,42 108.573.182,43
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ 29.378 10.559.960,07 359,45 230,00 633.576,23
Θανάτου 396.337 279.117.947,75 704,24 28.012.622,57 14.438.346,03
Αναπηρίας 227.383 143.671.083,01 631,85 3.661.637,84 7.737.595,13
Λοιπά 1.792 1.260.315,91 703,30 0,00 69.281,09
ΣΥΝΟΛΟ 2.631.052 2.336.678.418,50   49.355.666,83 131.451.980,91
 

Δικαιούχοι ΕΚΑΣ ήταν τον Δεκέμβριο 230.730 συνταξιούχοι, και η συνολική δαπάνη για το ΕΚΑΣ ανήλθε σε 49.355.666,83 ευρώ.

Κατανομή δικαιούχων ΕΚΑΣ (12/2016)
Έυρος ποσού Πλήθος συνταξιούχων Ποσό ΕΚΑΣ Μ. Ο.
0- 30 8 159,64 19,96
30- 60 1.228 66.441,83 54,11
60- 90 1.084 83.168,27 76,72
90- 120 8.626 991.734,18 114,97
120- 150 55 7.514,78 136,63
150- 180 33.419 5.358.439,41 160,34
180- 210 65 12.948,41 199,21
210- 240 186.245 42.835.260,31 229,99
ΣΥΝΟΛΟ 230.730 49.355.666,83  

Αναλύοντας τα δεδομένα των συνταξιοδοτικών παροχών (ανδρών και γυναικών) σε κλίμακες, προκύπτει ότι οι άνδρες συνταξιούχοι είναι περισσότεροι σε σχέση με τις γυναίκες και λαμβάνουν κατά μέσο όρο υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από Συντάξεις προ Φόρων ανά Φύλο Συνταξιούχου (12/2016)
Α. ΑΝΔΡΕΣ
Κατηγορία Συνταξιούχων Πλήθος Μηνιαίο Ποσό Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από συντάξεις
Α.Γήρατος      
Γήρατος 1.070.850 1.200.087.917,84 € 1.120,69 €
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ 9.089 3.266.452,30 € 359,39 €
Θανάτου 28.498 13.272.535,20 € 465,74 €
Αναπηρίας 140.961 93.478.928,85 € 663,15 €
Λοιπά 930 668.391,25 € 718,70 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.250.328 1.310.774.225,44 €  
Β. ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Κατηγορία Συνταξιούχων Πλήθος Μηνιαίο Ποσό Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από συντάξεις
Α.Γήρατος      
Γήρατος 905.312 737.495.626,45 € 814,63 €
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ 20.289 7.293.277,77 € 359,47 €
Θανάτου 367.839 239.407.981,42 € 650,85 €
Αναπηρίας 86.422 46.868.241,21 € 542,32 €
Λοιπά 862 591.924,66 € 686,69 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.380.724 1.031.657.051,51 €  

Ως προς τον αριθμό των καταβαλλόμενων συντάξεων που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος (κύριες, επικουρικές και μερίσματα), αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστοι συνταξιούχοι που λαμβάνουν οκτώ, εννέα ή και δέκα (!) συντάξεις, ενώ περισσότεροι είναι αυτοί που λαμβάνουν μόνο μία κύρια σύνταξη (1.233.422).

Α/Α Αριθμός Καταβαλλόμενων Συντάξεων Συνταξιούχοι Κύριες Συντάξεις Επικουρικές Συντάξεις Μερίσματα Λοιπές Συντάξεις
1 10 3 11 11 8 0
2 9 11 44 26 28 1
3 8 57 208 132 114 2
4 7 414 1.350 799 748 1
5 6 4.914 11.490 9049 8.936 9
6 5 14.218 31.366 23414 16.168 142
7 4 63.959 129.205 97044 29.097 490
8 3 340.850 439.312 296396 285.436 1.406
9 2 965.051 1.040.444 809128 66.905 13.625
10 1 1.241.575 1.233.422 5786 2.180 187
  Σύνολο: 2.631.052 2.886.852 1.241.785 409.620 15.863

Ως προς την ηλικία, η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών (σε ποσοστό 19% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών, ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 16,4 του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών. Εξάλλου, 29.516 συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας.

Κατανομή Ηλικιών Συνταξιούχων (12/2016)
A/A Ηλικία Πλήθος
1 <=25 29.516
2 26-50 74.793
3 51 12.772
4 52 16.249
5 53 18.829
6 54 22.334
7 55 24.276
8 56 29.976
9 57 33.790
10 58 36.097
11 59 43.890
12 60 51.115
13 61 59.089
14 62 63.886
15 63 64.757
16 64 71.878
17 65 74.292
18 66 73.075
19 67 76.380
20 68 87.132
21 69 101.651
22 >=70 1.564.560
23 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ 715
  ΣΥΝΟΛΟ 2.631.052

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 722,03 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική σύνταξη στα 170,93 ευρώ.

Κατανομή Συντάξεων ανά Κατηγορία Σύνταξης (12/2016)  
Κατηγορία Σύνταξης Πλήθος Μηνιαίο Ποσό Μέση Σύνταξη Διάμεσος
Α. Κύρια 2.892.259 2.088.305.103,32 722,03  
Γήρατος 1.999.108 1.623.500.750,29 812,11 650,80
Θανάτου 595.456 302.138.005,88 507,41 438,16
Αναπηρική 264.169 149.055.996,61 564,24 486,84
Λοιπά 3.871 2.974.200,90 768,33 783,30
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ 29.655 10.636.149,64 358,66 360,00
Β. Επικουρική 1.252.241 214.039.478,36 170,93
Γήρατος 908.671 171.179.362,46 188,38 184,87
Θανάτου 267.184 31.628.077,65 118,38 107,39
Αναπηρική 76.386 11.232.038,25 147,04 140,50
Λοιπά 0,00 0,00 0,00  
     
Β. Μερίσματα 409.620 40.086.695,27 97,86
Γήρατος 343.317 35.456.094,33 103,28 96,34
Θανάτου 66.253 4.620.587,01 69,74 50,82
Αναπηρική 50 10.013,93 200,28 231,28
Λοιπά 0 0,00 0,00  
Comments

Δημοφιλέστερα


To Top