Οικονομία

Προσλήψεις στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια

Προκηρύχθηκαν σαράντα τρεις θέσεις που αφορούν στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (Υ.ΠΕ.) Κρήτης από την με αριθμό 5Κ/2017 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση κατά σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φορείς του υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Ειδικότερα, οι θέσεις που αφορούν στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, όπως ανακοινώθηκε κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, είναι οι ακόλουθες:

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) επτά (7) θέσεις.

– Δύο (2) ΠΕ Κλάδου διοικητικού / οικονομικού (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου – Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο»)

– τρεις (3) ΠΕ κλάδου διοικητικού / οικονομικού (ΓΝ. Λασιθίου)

– μία (1) ΠΕ κλάδου διοικητικού / οικονομικού (Γ.Ν . Ρεθύμνου)

– μία (1) ΠΕ κλάδου τεχνικών ασφαλείας (7η ΥΠΕ Κρήτης)

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεκατέσσερις (ΤΕ)(14) θέσεις.

– Δύο (2) ΤΕ Κλάδου Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (Γ. Ν. Λασιθίου )

– Δύο (2) ΤΕ Κλάδου Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (Γ. Ν. Χανίων)

– Μία (1) ΤΕ Κλάδου διοικητικού λογιστικού (7η Υ.ΠΕ. Κρήτης)

– Τρεις (3) ΤΕ Κλάδου λογιστικής (Γ. Ν. Λασιθίου)

– Δύο (2) ΤΕ Κλάδου ηλεκτρολόγων μηχανικών (Γ. Ν. Λασιθίου )

– Μία (1) ΤΕ Κλάδου ηλεκτρολόγων μηχανικών (Γ. Ν. Ρεθύμνου )

– Μία (1) ΤΕ Κλάδου πληροφορικής (Γ. Ν. Ρεθύμνου )

– Μία (1) ΤΕ Κλάδου πληροφορικής (Γ. Ν. Λασιθίου)

– Μία (1) ΤΕ Κλάδου πληροφορικής (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου – Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο»»)

Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) είκοσι δύο (22) θέσεις.

– Δύο (2) ΔΕ Κλάδου διοικητικών γραμματέων (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου – Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο»)

– Τρεις (3) ΔΕ Κλάδου διοικητικών γραμματέων (Γ. Ν. Λασιθίου )

– Μία (1) ΔΕ Κλάδου διοικητικών γραμματέων (Γ. Ν. Χανίων)

– Μία (1) ΔΕ Κλάδου διοικητικών γραμματέων (Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Κανδάνου )

– Μία (1) ΔΕ Κλάδου διοικητικών γραμματέων (Γ. Ν. Χανίων)

– Μία (1) ΔΕ Κλάδου τεχνικού ηλεκτροτεχνιτών (Γ. Ν. Λασιθίου)

– Τέσσερις (4) ΔΕ Κλάδου τεχνικού κλιβανιστών / αποστειρωτών / απολυμαντών (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου – Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο»)

– Μία (1) ΔΕ Κλάδου τεχνικού κλιβανιστών / αποστειρωτών / απολυμαντών (Γ. Ν. Χανίων)

– Εννέα (9) θέσεις Κλάδου πληρωμάτων ασθενοφόρου (για τα παρακάτω: Π.Ε.Δ.Υ. Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας, Άνω Βιάνου, Περάματος, Αγίας Φωτεινής, Σπηλίου, Βάμου, Κισσάμου, Κανδάνου)

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. και η προθεσμία ξεκινάει τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 έως τις 13 Ιουνίου 2017.

Comments

Δημοφιλέστερα


To Top