Αυτοκίνητο

Προσοχή στα «ατυχήματα» οι ασφαλιστικές καραδοκούν με ειδικό λογισμικό…

Οι ασφαλιστικές εταιρείες όλο και περισσότερο επικεντρώνονται στη διερεύνηση περιπτώσεων ύποπτων για ασφαλιστική απάτη.

Με βάση έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, το οικονομικό όφελος από την εξακρίβωση των απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης το αυξήθηκε κατά 51% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 4,9 εκατ. € το 2015 σε 7,5 εκατ. € το 2016).

Στην έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 22 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – Μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 87,5% επί της ετήσιας παραγωγής των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Ευρήματα της έρευνας

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο προκύπτουν τα εξής ευρήματα:

-Παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της απάτης

-Αύξηση των εξειδικευμένων δομών διερεύνησης στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ειδικά στην ασφάλιση αυτοκινήτου)

-Αυξανόμενη χρήση ειδικού λογισμικού ανίχνευσης απάτης

-Αύξηση πλήθους ερευνών περιπτώσεων απάτης (ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με εξειδικευμένα τμήματα και ειδικό λογισμικό)

-Αύξηση από χρόνο σε χρόνο των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης

-Εκτιμάται ότι αυξάνεται σταδιακά το οικονομικό όφελος από την αντιμετώπιση της απάτης στον κλάδο αυτοκινήτων

-Η αλλοίωση των συνθηκών του ατυχήματος, συνεπάγεται τον σπουδαιότερο οικονομικό αντίκτυπο επί των αποζημιώσεων

-Συνηθέστερη ένδειξη απάτης: ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος.

Το οικονομικό όφελος ανά εξακριβωμένη περίπτωση απάτης (μέσος όρος) παραμένει σχετικά σταθερό: 2.131 € το 2015 και 2.087 € το 2016. Με βάση τις δηλώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών, αυξήθηκαν κατά 8% οι έρευνες κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 6.068 έρευνες το 2015 σε 6.561 το 2016).

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top