Ελλάδα

Μοίρασε πρόστιμα η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων για τις ενοχλητικές κλήσεις

Πρόστιμα 150.000 σε καθεμία από τις εταιρείες Wind, Vodafone, OTE και Cosmote επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε αφού δέχθηκε πολλά παράπονα από άτομα που είχαν ζητήσει να μην ενοχλούνται τηλεφωνικά για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Αρχή έκανε επιτόπιους ελέγχους τόσο στις εγκαταστάσεις των ίδιων των εταιρειών όσο και στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών. Τα στελέχη της Αρχής συνέλεξαν πλήρη αρχεία των κλήσεων που διενεργήθηκαν, τα οποία και αντιπαρέβαλε με τα μητρώα του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 (μητρώα «opt-out»), που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσίας τηλεφωνίας.

«Από την εν λόγω αντιπαραβολή προέκυψε, για τις εταιρείες Wind, Vodafone, OTE και Cosmote μεγάλος αριθμός μη νόμιμων κλήσεων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Αρχή εξέτασε τις διαδικασίες που εφαρμόζoυν οι εν λόγω εταιρείες και έκρινε ότι, αν και έχουν βελτιώσει κάποιες από αυτές, δεν εφαρμόζουν στην πράξη κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πλήρη νομιμότητα της δράσης τους, ενώ είχαν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό διάστημα από την έκδοση και κοινοποίηση των Αποφάσεων 66, 65, 63 και 64/2016, αντίστοιχα για κάθε εταιρεία, οι οποίες είχαν πραγματευθεί το ίδιο ζήτημα.

Για το σύνολο των ανωτέρω παραβάσεων, επέβαλε στην κάθε εταιρεία (Wind, Vodafone, OTE και Cοsmote) πρόστιμο 150.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί το μέγιστο δυνατό πρόστιμο σύμφωνα με την προ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων νομοθεσία, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις ανάγονται στην περίοδο πριν την εφαρμογή του.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top