Οικονομία

Σε καθεστώς χρεοκοπίας τα ομόλογα του ομίλου Folli Follie

Σε καθεστώς χρεοκοπίας περιήλθαν και τυπικά και τα δύο ομόλογα που έχει εκδώσει ο όμιλος Folli Follie Group, ανοίγοντας το δρόμο για την κατάθεση ακόμη μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων διεκδίκησης αποζημιώσεων, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο η FFG να οδηγηθεί σε άτακτη ρευστοποίηση και να καταρρεύσει εάν δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ πιστωτών και εταιρείας.

Όπως γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία, κατέστη αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, προ της συμβατικής της λήξης, η χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg II SA, ποσού 31 εκατ. ευρώ η οποία τελεί υπό την εγγύηση της εταιρείας. Η οφειλή κατέστη αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή έπειτα από την καταγγελία που έγινε στις 17.10.2018 από τον μοναδικό κατόχου του δανείου Schuldschein (πρόκειται για μια δανειακή σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων, η οποία διέπεται από το γερμανικό δίκαιο), ύψους 31 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της κατάπτωσης της εγγύησης της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται η κατάθεση προσφυγών από σημαντικό αριθμό ομολογιούχων της εταιρείας με στόχο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη FFG. Με βάση όσα γίνονται γνωστά, δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό κατόχων χρεογράφων της FFG και πλέον πρόκειται να κατατεθεί αίτημα για πρόωρη αποπληρωμή των ομολόγων που έχει εκδώσει η εταιρεία.

Η εταιρία έχει εκδώσει δύο ομόλογα, ένα μετατρέψιμο ομολογιακό ονομαστικής αξίας 249,5 εκατ. ευρώ (με τιμή μετατροπής τα 40,7 ευρώ) που λήγει σε ένα χρόνο από σήμερα και ένα δεύτερο ονομαστικής αξίας 150 εκατ. ελβετικών φράγκων (περίπου 130 εκατ. ευρώ), λήξεως 2021. Το ομόλογο που εκδόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, με επιτοκιακό κουπόνι 3,25% ετησίως, έχει πλέον φθάσει να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο «SIX Swiss Stock Exchange κάτω από το μισό της ονομαστικής του αξίας .

Υπενθυμίζεται πως ήδη η UBS, ως αντιπρόσωπος των κατόχων ομολογιών που εξέδωσε η FFG σε ελβετικό φράγκο, έχει ενημερωθεί για την έλευση πιστωτικού γεγονότος (credit on default, γεγονός επιδίωξης πτώχευσης) στο ομόλογο σε ελβετικό φράγκο, χωρίς εξασφαλίσεις και rating (δηλαδή unrated senior unsecured), ύψους 150 εκατ. και λήξεως 2021.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top