Οικονομία

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες

Η τροπολογία με την οποία εξαιρούνται οι αγρότες από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος, κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο είχε εξαγγείλει ο Αλ. Τσίπρας στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την τροπολογία, εξαιρούνται από το φορολογικό έτος 2018 και εφ’εξής οι αγρότες μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις  του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων ανεξαρτήτως αν έχει παρέλθει ή όχι πενταετία από την πρώτη έναρξη εργασιών τους, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή αδράνειας.

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top