Επιστήμες

Λέσβος – Τήνος – Μύκονος: Η καινοτομία στην υπηρεσία των νησιών

Στη Λέσβο οι καλλιέργειες θα ποτίζονται με υγρά απόβλητα, στη Μύκονο το βρόχινο νερό που θα συλλέγεται από τις ταράτσες, ενώ στην Τήνο θα παράγεται πόσιμο νερό από τη θάλασσα!

Όλες αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι θα υλοποιηθούν μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HYDROUSA, το οποίο προβλέπει την εφαρμογή δεκατριών καινοτομιών, με έξι διαφορετικά πιλοτικά συστήματα.Μάλιστα, θα ξεκινήσει από τα τρία ελληνικά νησιά (2 μονάδες στην Τήνο, 2 μονάδες στη Μύκονο και 2 μονάδες στη Λέσβο) με προοπτική να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου.

Όπως προβλέπεται, η επεξεργασία των μη συμβατικών πηγών νερού έχει στόχο την παραγωγή πολύτιμων πόρων, οι οποίοι στη συνέχεια θα ενισχύσουν την προσφορά νερού για οικιακή χρήση, θα αυξήσουν την γεωργική παραγωγή και θα ενθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα των περιοχών της Μεσογείου που πλήττονται από λειψυδρία.

Στη Λέσβο όπου θα χρησιμοποιηθεί σχέδιο επεξεργασίας λυμάτων με φυσικό τρόπο και νέες τεχνολογίες. Στη Μύκονο θα γίνεται συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία του βρόχινου νερού το οποίο με την κατάλληλη επεξεργασία θα μπορεί να καλύπτει αστικές χρήσεις, ενώ τέλος στην Τήνο,θα γίνουν δράσεις με το θαλασσινό νερό που θα μετατρέπεται σε πόσιμο:Θα διαχωριστεί το  νερό για αρδεύσεις και το αλάτι θα προορίζεται είτε για κατανάλωση, είτε για χρήση από το τυροκομείο του νησιού.

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα HYDROUSA εντάσσεται στο πρόγραμμα «Horizon 2020» το οποίο αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συνολικά συμμετέχουν 9 εταίροι από την Ελλάδα με την παρουσία τριών δήμων, εταιριών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top