Ελλάδα

Το «φακέλωμα» των επιβατών στις πτήσεις εντός ή εκτός ΕΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4579/2018 «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις», ο οποίος υπερψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Πλέον στην ελληνική νομοθεσία ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία που ρυθμίζει τη χρήση των δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών στην ΕΕ (Passenger Name Record – PNR) με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, και διερεύνηση τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Η οδηγία ψηφίστηκε το 2016 στο ευρωκοινοβούλιο – με 461 ψήφους υπέρ, 179 κατά και 9 αποχές – και υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να παραδίδουν στις εθνικές αρχές τα στοιχεία των επιβατών για όλες τις πτήσεις από και προς χώρες εκτός ΕΕ.

Οι διατάξεις του νέου ελληνικού νόμου προβλέπουν τη διαβίβαση από τις αεροπορικές των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προσγειώνονται σε, ή απογειώνονται από, ελληνικό έδαφος, καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Ποια στοιχεία διαβιβάζονται

Τα ονομαστικά αρχεία επιβατών, αφού διαβιβαστούν από τις αεροπορικές, αξιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ανιχνεύσουν τυχόν διασυνδέσεις επιβατών με την τρομοκρατία και άλλες σοβαρές μορφές εγκλημάτων. Στο σχέδιο νόμου απαριθμούνται 18 ομάδες δεδομένων PNR που περιέχονται στο ονομαστικό αρχείο επιβάτη μιας πτήσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ο κωδικός φακέλου PNR ημερομηνία, κράτησης, έκδοσης εισιτηρίου, ταξιδίου, ονόματα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμής, πλήρες δρομολόγιο, ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ιστορικών μεταβολών των δεδομένων PNR κλπ. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μόνο για το σκοπό της πρόληψης διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων τα οποία επίσης αναφέρονται ρητά.

Μονάδα Στοιχείων Επιβατών

Σε κάθε κράτος ιδρύεται η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών. Πρόκειται για τη μονάδα που είναι για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.

Στην Ελλάδα συστήνεται η Εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών η οποία εντάσσεται ως τμήμα στη διεύθυνση διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top