Ελλάδα

Οι επικουρικοί γιατροί παραμένουν στο ΕΣΥ για άλλους 9 μήνες

Τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας προβλέπει την εννεάμηνη παράταση στις συμβάσεις των επικουρικών γιατρών -Άρση περιορισμών στις προσλήψεις επικουρικούς προσωπικού

Εννεάμηνη παράταση στις συμβάσεις των επικουρικών γιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ με προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ δίδεται με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας σε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αποφάσισε ότι οι 597 επικουρικοί γιατροί των οποίων η θητεία λήγει στις 31 Ιανουαρίου, θα μείνουν στις θέσεις τους στα δημόσια νοσοκομεία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η παράταση καθίσταται δυνατή, αναφέρεται από το υπουργείο, λόγω της συνέχισης του προγράμματος χρηματοδότησης τους, στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη διάταξη «κατά την παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών […] καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε 16,2 εκατ. ευρώ.

Άρση περιορισμών σε προσλήψεις επικουρικών

Με την ίδια τροπολογία προωθείται και η άρση των περιορισμών στις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Ως λόγοι για αυτήν την άρση αναφέρονται «η κοινωνική ανάγκη για αδιάλειπτη και αδιατάρακτη παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας, η ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών [αυτών], αλλά και η λήξη των της θητείας μεγάλου αριθμού συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, η μέριμνα για τη θετική υποστήριξη ειδικά προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων».

Τέλος, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε δεν θα εφαρμόζονται «οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (Α’28)» οι οποίες αφορούν κυρίως «ποσοστώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών κλπ». Οι περιορισμοί αυτοί δεν θα εφαρμόζονται «ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται , διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας ΦΠΥΥ».

Δημοφιλέστερα

To Top