Οικονομία

Τα βήματα που οδηγούν πιο γρήγορα στη σύνταξη

Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προετοιμαστούν για την αίτηση συνταξιοδότησης, κανονικής ή πρόωρης

Εννέα βήματα οδηγούν πιο γρήγορα στην πόρτα της συνταξιοδότησης. Αν και οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, οι “γρίφοι” των πλασματικών ετών, των προϋποθέσεων θεμελίωσης για κάθε ειδική περίπτωση ασφαλισμένου, της καταμέτρησης των ενσήμων, της συγκέντρωσης των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, της τακτοποίησης των οφειλών κ.α. παραμένουν δυσεπίλυτοι για χιλιάδες ασφαλισμένους.

Το money – money.gr ετοίμασε έναν πλήρη οδηγό για όλα τα βήματα σωστής προετοιμασίας που ξεκλειδώνουν την πόρτα της σύνταξης.

1. Οι προϋποθέσεις για θεμελίωση δικαιώματος
Σημαντικό είναι την στιγμή της υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι συνδυαστικές προϋποθέσεις – χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας – για να μην απορριφθεί η αίτηση. Σημειώνεται πως παγίως περίπου το 10% των αιτήσεων απορρίπτονται λόγω μη συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων. Συνεπώς είναι απαραίτητο, για να αποφευχθούν απρόοπτα, ο ασφαλισμένος να έχει εξακριβώσει ότι έχει συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί. Βασικές προυποθέσεις είναι το όριο ηλικίας και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης. Οι γενικές διατάξεις επιτρέπουν την έξοδο στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Ειδικές διατάξεις ωστόσο συνεχίζουν να ισχύουν λόγω της μεγάλης μεταβατικής περιόδου που ξεκίνησε το 2015 και φτάνει ως το 2022 για δεκάδες κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο, το πρ. ΙΚΑ, τα πρ. Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών κλπ.

2. Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος
Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στην υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει αναφορά στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης, στο αν υπάρχει επιθυμία για εξαγορά πλασματικών χρόνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια όπως πχ αν διέκοψε την εργασία του ο ασφαλισμένος και πότε. Προσοχή εφιστούν οι ειδικοί, καθώς η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν υποκαθιστά πλήρως τη διαδικασία υποβολής με παρουσία στο Ταμείο του συνόλου του φακέλου. Μέσα σε ένα μήνα ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον ΕΦΚΑ το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται αλλιώς η ηλεκτρονική αίτηση ακυρώνεται.

Δημοφιλέστερα

To Top