Οικονομία

Το πρωτογενές πλεόνασμα αυξήθηκε τον Μάρτιο λόγω του «Ελ. Βενιζέλος»

Η είσπραξη 1,176 δισ. ευρώ ως αντίτιμο για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών τον Μάρτιο ανέβασε το πρωτογενές πλεόνασμα στα €1,460 δισ. – Χαμηλότερη η περιστολή δαπανών από τον στόχο

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,46 δισ. ευρώ εμφανίζουν τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο, τα οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε όμως η είσπραξη από το Δημόσιο των 1,176 δισ. ευρώ ως αντίτιμο για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών τον Μάρτιο.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η περιστολή κρατικών δαπανών καθώς ήταν χαμηλότερες κατά 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμένο στόχο.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2019 δείχνουν:

· Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 12,003 δισ. ευρώ με υπέρβαση κατά 1,349 δισ. ευρώ ή 12,7% έναντι του στόχου που προβλεπόταν για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

· Συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού 12,965 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,403 δισ. ευρώ ευρώ ή 12,1% έναντι του στόχου.

· Επιστροφές εσόδων 962 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ από το στόχο (908 εκατ. ευρώ).

· Έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ταυτόχρονα όμως:

· Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,754 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,010 δισ. λιγότερες έναντι του στόχου. Τα 650 εκατ. ευρώ εξ αυτών προέρχονται από την ειδική πρόβλεψη για να δοθούν αναδρομικά του 2018, που τελικώς όμως δεν δόθηκαν εντός του 2019. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών «η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν ύψους 324 εκατ. ευρώ (εμφανίζονται στη στήλη της πραγματοποίησης στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους»). Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι οποίες κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες μείζονες κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών».

· Δαπάνες ΠΔΕ 545 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 120 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο τα στοιχεία δείχνουν:

· Σύνολο καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 4,171 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 1,004 δις ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

· Συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού 4,502 δις ευρώ, αυξημένα έναντι μηναίου στόχου κατά 1,031 δισ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2019 εισπράχτηκε ποσό 1,176 δις ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.

· Έσοδα ΠΔΕ 426 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 92 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δημοφιλέστερα

To Top