Ελλάδα

Μετεγγραφές: Έμφραγμα στα κεντρικά ΑΕΙ φέρνουν οι ρυθμίσεις Γαβρόγλου

Πάνω από 10.000 φοιτητές αναμένεται να μετακινηθούν από τα περιφερειακά στα κεντρικά ΑΕΙ λόγω των αντιστοιχίσεων που ορίσθηκαν με απόφαση του πρώην υπουργού Παιδείας

Συνθήκες φοιτητικού «περπλεονάσματος» με αποτέλεσμα δυσλειτουργίες στα κεντρικά Πανεπιστήμια αναμένεται να δημιουργήσει το κυμα των μετεγγραφών φοιτητών από τα περιφερειακά ιδρύματα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο αριθμός των εισαχθέντων που εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν από τα περιφερειακά πανεπιστήμια προς τα κεντρικά θα είναι πάνω από 10.000, δηλαδή πάνω από το 12% του συνόλου των εισακτέων.

Η εκτίναξη του αριθμού των εισακτέων, η χωρίς κριτήρια «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ και αντιστοιχίσεις περιφερειακών τμημάτων με κεντρικά έχουν ως αποτέλεσμα την αναμενόμενη εκτίναξη των μετεγγραφών. Σύμφωνα με την Καθημερινή, παράδειγμα των στρεβλών ρυθμίσεων Γαβρόγλου είναι ότι το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Αθήνας βρέθηκε να συγγενεύει με πέντε νεοϊδρυθέντα περιφερειακά τμήμα, από τα οποία θα υποδεχθεί φοιτητές, οι οποίοι αφενός έχουν εισαχθεί με πολύ χαμηλότερη βαθμολογία από τους φοιτητές που εισήχθησαν με κανονική σειρά στο τμήμα, αφετέρου τινάζεται στον αέρα ο προγραμματισμός του τμήματος (και αντίστοιχα των τμημάτων που θα δεχθούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από την αρχική κατανομή). Ηδη, πρυτάνεις προτίθενται να προσφύγουν στο ΣτΕ, ενώ παράλληλα καταθέτουν προτάσεις εξορθολογισμού της στρεβλής κατάστασης στο υπουργείο Παιδείας. Οι αντιστοιχίσεις των παλαιών τμημάτων με τα νέα τμήματα συναφούς αντικειμένου, έγιναν με απόφαση του πρώην υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, ανοίγοντας το δρόμο για τις μετεγγραφές από το ένα στο άλλο.

Σύμφωνα με το νόμο, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, για να αντιστοιχηθεί ένα τμήμα με άλλα, πρέπει να γνωμοδοτήσει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Ωστόσο, η ΑΔΙΠ δήλωσε ότι χρειάζεται διετία λειτυουργίας του νέου τμήματος για να γνωμοδοτήσει. Άλλωσρε, πολλά νέα τμήματα δεν έχουν καν εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Ο κ.Γαβρόγλου, όμως, νομοθέτησε ότι έως να γνωμοδοτήσει η ΑΔΙΠ, τα νέα τμήματα θεωρούνται αντίστοιχα με προϋπάρχοντα. 
Εκτός λοιπόν, από το έμφραγμα που αναμένεται στα κεντρικά ΑΕΙ τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο φοιτητές που εισήχθησαν με βάση 4.643 μονάδες (όπως στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Καβάλας) θα ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό του «ισοδύναμου» τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου τη Αθήνας με βάση εισαγωγής 17.959 μονάδες. Μία από τις προτάσεις πάντως, που έχουν διατυπωθεί είναι ο φοιτητής να μην μπορεί να  πάρει μετεγγραφή εάν δεν έχει το 80% της βάσης του τμήματος υποδοχής.

Δημοφιλέστερα

To Top