Ελλάδα

Διδασκαλία ελληνικών σε αλλοδαπούς, Ρομά, μουσουλμάνους κρατούμενους στις φυλακές

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του υπουργείου Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με συνολικό προϋπολογισμό 2.715.450,00 ευρώ

Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε κρατούμενους με ανεπαρκείς γνώσεις ελληνικών στις φυλακές της χώρας ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Τα προγράμματα ελληνομάθειας απευθύνονται σε αλλοδαπούς κρατούμενους καθώς και Ελληνες Ρομά και μουσουλμάνους τροφίμους 30 καταστημάτων κράτησης ώστε να αποκτήσουν γνώση της γλώσσας μας, η οποία θα πιστοποιείται με εξετάσεις σε δεύτερη φάση.

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε την περασμένη Δευτέρα η πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με το πρόγραμμα, “Πιστοποίηση της ελληνομάθειας μέσω ανάπτυξης υλικού και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αλλοδαπούς κρατούμενους, Έλληνες Ρομά και Μουσουλμάνους στα καταστήματα κράτησης”. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του υπουργείου Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με συνολικό προϋπολογισμό 2.715.450,00 ευρώ.

Στην κατεύθυνση αυτή δημιουργούνται κατάλληλοι εκπαιδευτικοί χώροι στα 30 σωφρονιστικά ιδρύματα, που έχουν επιλεγεί, και θα διαθέτουν τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση 74 προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ανά εξάμηνο. Για την ενημέρωση δε, των αλλοδαπών κρατουμένων από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το πρόγραμμα ελληνομάθειας, προβλέπεται η παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου σε 7 γλώσσες: Αγγλική/ Αλβανική / Βουλγαρική / Ρωσική / Αραβική / Ούρντου (Πακιστάν) και Τουρκική.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από διαφορετικά διαδοχικά επίπεδα ελληνομάθειας (Α1, Α2, Β1). “Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση των επιπέδων ελληνομάθειας με το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης για τους κρατούμενους, οι οποίοι επιθυμούν και έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις ένταξης στις βαθμίδες εκπαίδευσης που λειτουργούν στη φυλακή που εκτίουν την ποινή τους”. Η διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων θα συμπεριλάβει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων συνδέοντάς τις με δεξιότητες ζωής (life skills) και στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει: α) εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, β) οδηγίες για τον εκπαιδευτή (για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους), ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, γ) εγχειρίδιο για το ρόλο του εκπαιδευτή στη φυλακή, δ) οδηγό εφαρμογής.

Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια διδασκαλίας ελληνικών στις φυλακές θα έχουν οι “μέντορες” κρατούμενοι ύστερα από την κατάλληλη εκπαίδευση τους. Πρόκειται για τους κρατούμενους εκείνους, οι οποίοι έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και θα επιμορφωθούν, έτσι ώστε να αναλάβουν την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των υπολοίπων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης, εκτός των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας.

Παράλληλα, ειδική επιμόρφωση θα λάβουν και οι εκπαιδευτές ενώ θα δημιουργηθεί κοινότητα εκπαιδευτών ελληνομάθειας στα καταστήματα κράτησης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Η πιστοποίηση των επιπέδων ελληνομάθειας θα πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων στο εκπαιδευτικό υλικό, που διδάχτηκε, και θα γίνονται στους ειδικούς χώρους των φυλακών.Δημοφιλέστερα

To Top