Πολιτική

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Προτείνει νέο μοντέλο λειτουργίας του ΕΣΥ και αναδιάταξη μονάδων υγείας

Ισχυρές αντιδράσεις των νοσοκομειακών γιατρών - Με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της - 

Πρόταση για ένα νέο μοντέλο σε ό,τι αφορά τον τρόπο «δόμησης» του συστήματος δημόσιας υγείας της χώρας, και ιδίως τους «πυλώνες» του, τα νοσοκομεία, παρουσίασε σήμερα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Η πρόταση την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ρηξικέλευθη ο πρόεδρος του ΔΣ του ΠΙΣ, κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, βασίζεται στο μοντέλο εκείνο λειτουργίας όπου τα Νοσοκομεία μετατρέπονται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων.

Οι αλλαγές που προτείνει ο ΠΙΣ προέκυψαν, όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, από τη Σύνοδο της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, του επίσημου οργάνου του ΠΙΣ.

Οι επιμέρους προτάσεις για το ΕΣΥ και την περίθαλψη

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, η αποδοτικότητα των Δημοσίων Νοσοκομείων αποτελεί σήμερα απαγορευμένη έννοια. «Πανάκριβος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό δεν αξιοποιούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα μεγάλες λίστες, τεράστιες ουρές και σπατάλη πόρων. Η αποδοτικότητα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ σύμφωνα με δημοσιεύσεις κυμαίνεται από 50% έως 70% στα μικρά και μεσαία Νοσοκομεία και μόνο το 25% των Νοσοκομείων (μεγάλα Νοσοκομεία του κέντρου) έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα» επισημαίνεται στην πρόταση.

Η αντιπρόταση του ΠΙΣ είναι η μετατροπή της Νομικής Μορφής των Νοσοκομείων από «ΝΠΔΔ» σε «ΝΠΙΔ» Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα: «Το σύνολο των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει να υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο Δημόσιο Οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας». Επικαλείται μάλιστα ότι αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία των Νοσοκομείων της ΕΕ (Δημόσια ή Κοινωφελή Ιδρύματα).

Το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», που προτείνει ο ΠΙΣ, θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ). Θα διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων και τη δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών. Ειδική αναφορά γίνεται στη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων, (με πιθανή ανάμειξη του ΑΣΕΠ), με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο.

Εννέα κομβικές αλλαγές στα νοσοκομεία

Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων, όταν κρίνεται σκόπιμο, προτείνει ο ΠΙΣ:

-Αναδιάταξη μονάδων υγείας

-Συνδιοίκηση Νοσοκομείων

-Συνένωση ομοειδών τμημάτων, μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου Νοσοκομείου.

-Συγχώνευση μικρών Νοσοκομείων που γειτνιάζουν

-Μετατροπή μικρών μονάδων (Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας), σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Βραχείας, Εξειδικευμένης Νοσηλείας ή Ειδικού Σκοπού Μονάδες, που θα είναι λειτουργικά συνδεδεμένες μέσω Νοσοκομείου Αναφοράς.

-Ίδρυση νέων Νοσοκομείων όταν είναι απολύτως απαραίτητο (πχ ίδρυση Νοσοκομείου Παίδων στη Βόρειο Ελλάδα).

-Ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων στη βάση λειτουργικών δεικτών.

-Λειτουργία επιλεγμένων Δημοσίων Νοσοκομείων ως εξειδικευμένων Κέντρων Αναφοράς σε ειδικά θέματα (πχ Καρδιοχειρουργικά, Μεταμοσχευτικά, Παιδοκαρδιολογικά Κέντρα κλπ)

-Λειτουργία Ειδικών Νοσοκομείων περίθαλψης χρονίως πασχόντων. Κέντρων αποκατάστασης. Κέντρων αντιμετώπισης ασθενών τελικού σταδίου, συνδεδεμένων με ομάδα Νοσοκομείων.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί

Ο ΠΙΣ εκτιμά ότι οι προτάσεις του θα οδηγήσουν σε βελτίωση, αλλά με νόμιμο τρόπο όπως επισημαίνει, του εισοδήματος των γιατρών, σε αύξηση των εσόδων των Νοσοκομείων, θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και θα μειώσουν την παραοικονομία.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των νοσοκομείων, προτείνεται η υιοθέτηση του ετήσιου κλινικού προϋπολογισμού ανά τμήμα και της ευθύνης διαχείρισής του από τους Διευθυντές εκάστου τμήματος. Επίσης, η επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Δημοσίων Νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία. Προτείνεται η παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κλπ) σε ιατρούς και νοσηλευτές για υπηρέτηση σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές.

Άλλες τέσσερις προτάσεις επικεντρώνονται στην πρόσβαση των ιδιωτών γιατρών στο σύστημα δημόσιας υγείας και στα νοσοκομεία – μία πρόσβαση για την οποία έχει γίνει πολύς λόγος τα τελευταία έτη, κι ενώ η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στα δημόσια νοσοκομεία περιλαμβάνει τους ιδιώτες γιατρούς με «μπλοκάκι» ως λύσεις ανάγκης κατά περίπτωση.

Έτσι, ο ΠΙΣ προτείνει:

-Θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του

-Πρόσβαση και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν

-Παροχή στις δομές του ΕΣΥ της δυνατότητας να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με Ιδιώτες ιατρούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.

-Θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης για συγκεκριμένο χρονικό́ διάστημα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού́ ή νοσηλευτικού προσωπικού, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας κανονικής πρόσληψης.

Τέλος, προτείνεται η σύναψη συμβάσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες Ελλάδος και εξωτερικού.

Ισχυρές αντιδράσεις των νοσοκομειακών γιατρών

Κι ενώ το προεδρείο του ΠΙΣ προεξοφλεί ότι «οι καθαρές και διαφανείς λύσεις που προτείνονται από τον ΠΙΣ θα έχουν τη συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Νοσοκομειακών ιατρών», η απάντηση των νοσοκομειακών γιατρών ήταν ηχηρή και αρνητική.

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της για τις προτάσεις του ΠΙΣ. Θεωρεί ότι ο ΠΙΣ μιλά ξεκάθαρα για ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, την οποία όπως υπογραμμίζει βρίσκει «ριζικά αντίθετη η συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών».

«Θέσεις όπως «να επανεξεταστούν και να αναδιαμορφωθούν οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ και να εξεταστεί η απασχόληση ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ» καθώς και «αλλαγή του χαρακτήρα των δημόσιων νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αποτελούν κόκκινο πανί για το σύνολο των μαχόμενων νοσοκομειακών γιατρών και του νοσοκομειακού κινήματος» τονίζει η ΕΙΝΑΠ.

Από την πλευρά του, το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, με εκπρόσωπο τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), κ. Παναγιώτης Παπανικολάου, χαρακτήρισε «πραξικοπηματική» την ενέργεια του ΠΙΣ να καταρτίσει τις προτάσεις «χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της ΟΕΝΓΕ και των Ενώσεων μελών της που είναι οι αρμόδιες για την διατύπωση των θέσεων των γιατρών σε θέματα που αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης χωρίς καν σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ προκειμένου να αλλάξουν οι επί δεκαετίες επίσημες θέσεις του ΠΙΣ για τόσο σοβαρά θέματα».

Για κατάργηση του ΕΣΥ κάνει λόγο και το Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών το οποίο καταγγέλλει την πρόταση, επισημαίνοντας ότι «το μειοψηφικό προεδρείο προτείνει να καταργηθεί ουσιαστικά το ΕΣΥ, γυρνώντας στην κατάσταση πριν το 1983, όπου οι Διευθυντές των κλινικών του ΕΣΥ τις χρησιμοποιούσαν σαν παραμάγαζα των ιδιωτικών τους ιατρείων, έχοντας ένα ιατρικό προλεταριάτο επιμελητών κι ειδικευομένων που θα κάνουν τη “λάντζα” γι αυτούς».

Δημοφιλέστερα

To Top