Οικονομία

Alpha Bank: Όλα τα πρόσωπα στη νέα διοικητική ομάδα

Η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της Τράπεζας και τα πρόσωπα που θα την υποστηρίξουν

Με στόχο την την παροχή υψηλής ποιότητας προϊοόντων υπηρεσιών μέσω μιας αποδοτικότερης πλατφόρμας λειτουργίας η Alpha Bank παρουσίασε παράλληλα με το στρατηγικό σχέδιο της για την επόμενη τριετία και τη νέα διοικητική ομάδα που θα το υλοποιήσει.

Όπως αναφέρει η Alpha Bank η υλοποίηση της στρατηγικής της απαιτεί αποτελεσματική οργανωτική δομή. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη επαρκούς διοικητικής στελέχωσης, με σαφείς τομείς ευθύνης αλλά και εξουσία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του νέου τριετούς σχεδίου, η οργανωτική δομή της Τράπεζας αναδιαρθρώνεται ως ακολούθως :

• Διαχωρίζεται ο τομέας της Λιανικής από τον τομέα της Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) και
τοποθετείται ένας Γενικός Διευθυντής σε καθένα από αυτούς. Ο Ιωάννης Εμίρης ορίζεται Γενικός Διευθυντής

Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επικεφαλής της
στρατηγικής της Τράπεζας στους τομείς της δραστηριότητας επιχειρηματικής τραπεζικής. Ο Ισίδωρος Πάσσας
ορίζεται Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα είναι υπεύθυνος για τη
νέα μας πελατοκεντρική προσέγγιση στο πεδίο της λιανικής τραπεζικής.

Δείτε στο newmoney.gr όλα τα νέα πρόσωπα της Alpha Bank

Δημοφιλέστερα

To Top