Οικονομία

ΑΣΕΠ – ΔΕΗ: Έρχονται νέες προσλήψεις

Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ – Η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά

Σε νέες προσλήψεις προχωρά η ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του υδροηλεκτρικός σταθμός Λάδωνα που εδρεύει στο νομό Αρκαδίας  εξέδωσε η ΔΕΗ. 

Αφορά σε: 

2 άτομα (Δευτεροβάμια Εκπαίδευση) ηλεκτροτεχνικοί σταθμών

1 ατομο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) υπάλληλος γραφείου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ ή ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ…Α.Ε. ) με σήμανση έκδοσης «15.02.2019» για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ ή της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ…Α.Ε.» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δείτε ΕΔΩ

Δημοφιλέστερα

To Top