Ελλάδα

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για 5.250 μόνιμες θέσεις στη Γενική Εκπαίδευση

Οδηγός αιτήσεων διορισμών σε ΟΠΣΥΔ – ΑΣΕΠ 2020: Τι πρέπει να ξέρετε

Ξεκινούν σήμερα οι δηλώσεις για τους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση.

Ο λόγος για τη  διαδικασία δημιουργίας ή επικαιροποίησης στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ για την πρόσληψη της πρώτης «σειράς» εκπαιδευτικών από 5.250 συνολικούς διορισμούς των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019.

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού 1ΓΕ/2019 θα πρέπει από σήμερα έως και τις 12 Φεβρουαρίου να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενώ οι υποψήφιοι της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 από σήμερα Δευτέρα έως και τις 5 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ (asep.gr) θα υποβληθούν ως εξής

1ΓΕ/2019: 15/01/2020 έως 03/02/2020 και ώρα 14:00

2ΓΕ/2019: 05/02/2020 έως 24/02/2020 και ώρα 14:00

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση τους:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (120 μονάδες κατ' ανώτατο όριο)

Τίτλοι σπουδών
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (Βαθμός × 2,5), δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (7 μονάδες)
Μεταπτυχιακοί – Διδακτορικοί τίτλοι

Διδακτορικό δίπλωμα (40 μονάδες)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (20 μοναδες)
Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (8 μονάδες)
Γνώση ξένης γλώσσας
'Αριστη γνώση ξένης γλώσσας (7 μονάδες), πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (5 μονάδες) ή καλή γνώση ξένης γλώσσας (3 μονάδες)
Λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (4 μονάδες) και επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά μηνών (2 μονάδες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες (1 μονάδα ανά μήνα και έως 120 μονάδες κατ' ανώτατο όριο).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

-Αριθμός τέκνων (3 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο).
-Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου (το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή 0,4)

Δημοφιλέστερα

To Top