Ελλάδα

ΠΟΣΔΕΠ κατά κολεγίων: Η λειτουργία τους δε μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη

Οι πανεπιστημιακοί τοποθετούνται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας ενόψει της συζήτησης στη Βουλή

Οι πανεπιστημιακοί τοποθετούνται για το νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ΕΛΚΕ κλπ» που συζητείται σήμερα στη Βουλή. 

«Το νομοσχέδιο έχει θετικές ρυθμίσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας στους ΕΛΚΕ αλλά η ΠΟΣΔΕΠ εμμένει στο αίτημα για απεμπλοκή των ΕΛΚΕ και της έρευνας από τους αδικαιολόγητους περιορισμούς του δημόσιου λογιστικού”επισημαίνει η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ που συζήτησε το νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ΕΛΚΕ κλπ»

Για τη συγκρότηση της ΕΘΑΑΕ η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί θετικό τον ορισμό του προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αλλά εκφράζει ανησυχίες για τις εξουσίες που συγκεντρώνει ο πρόεδρός της (είναι Πρόεδρος και του Ανώτατου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, είναι μέλος των επιτροπών αξιολόγησης και ορίζει τις δύο τριμελείς επιτροπές που αξιολογούν τις υποψηφιότητες των δύο ανωτέρω Συμβουλίων).

Θα πρέπει για τον ορισμό του αντιπροέδρου και των υπολοίπων μελών του Ανώτατου Συμβουλίου να απαιτείται παρομοίως σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (όπως γίνεται σε άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως π.χ. το ΕΣΡ) και οι επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων να ορίζονται με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.

Και η ΠΟΣΔΕΠ τονίζει: “Τα ΑΕΙ υπέστησαν δραστική μείωση στη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο 40-50% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, και έχουν χάσει χωρίς αναπλήρωση μεγάλο μέρος του προσωπικού, ενώ οι εισακτέοι αυξάνονται. Είναι αδιαπραγμάτευτη θέση μας ότι η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων δεν μπορεί να συνεχίσει να μειώνεται, αντίθετα θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, και πάντως δεν πρέπει να μειωθεί σε κανένα ίδρυμα από τα σημερινά επίπεδα εξαιτίας της τροποποίησης του αλγορίθμου κατανομής. Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί θετικό να υπάρχει τακτική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με αντικειμενικά κριτήρια, η οποία όμως πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των ιδρυμάτων. Η χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρώνεται μετά από αξιολόγηση της επίτευξης στόχων και μέσα από προγραμματικές συμφωνίες”.

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί τους βουλευτές να μην υπερψηφίσουν το επίμαχο άρθρο 50 του νομοσχεδίου, το οποίο αναγνωρίζει ως προσόν διορισμού τίτλους αλλοδαπής που έχουν αναγνώριση «επαγγελματικών προσόντων» ή «επαγγελματικής ισοδυναμίας», δηλαδή των μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά τίτλων των κολεγίων.

Οι πανεπιστημιακοί υπογραμμίζουν ότι: «Πέραν του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν τέθηκε σε διαβούλευση, η λειτουργία των κολεγίων που παρέχουν τέτοιους τίτλους δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη, καθώς αυτό δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία της Ε.Ε.. Θα πρέπει τα κολέγια να αξιολογούνται ως προς τα προγράμματα και το προσωπικό, παρόμοια με την αξιολόγηση των δημόσιων ΑΕΙ (από την ΕΘΑΑΕ), όπως συμβαίνει π.χ. στην Κύπρο.

Παράλληλα, η ΠΟΣΔΕΠ καλεί την κυβέρνηση να τροποποιήσει άμεσα διατάξεις προκειμένου να καταργήσει την χωρίς αμοιβαιότητα αναγνώριση, που παρέχει με το ν.4635/2019 της επαγγελματικής ισοδυναμίας σε υπηκόους και τίτλους τρίτων χωρώνπέραν της Ε.Ε., ή άλλως να προσδιορίσει ρητά τις τρίτες χώρες (π.χ Βρετανία)».

Δημοφιλέστερα

To Top