Ελλάδα

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις: 109 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Διαβάστε ποιες ειδικότητες αφορούν - Η αίτηση συμμετοχής και όλα τα βήματα για τους ενδιαφερόμενους

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ υλοποιούνται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής.

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΗΜΕΡΗΣΙΩΝΦΥΛΑΚΩΝΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 100 άτομα

-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3 άτομα
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 άτομα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eam@culture.gr.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Δημοφιλέστερα

To Top