Οικονομία

Προϋπολογισμός: «Άντεξαν» τα φορολογικά έσοδα και τον Απρίλιο

Παρά το "λουκέτο" στην αγορά και την γενική ακινησία  – 1,1 δισ. πάνω οι δαπάνες και  1,3 δισ. κάτω τα έσοδα οδήγησαν σε 2,4 δισ. «τρύπα» στο α΄τετράμηνο

Και τον μήνα Απρίλιο άντεξαν τα φορολογικά έσοδα αφού, παρά την γενική καραντίνα και τις αναστολές πληρωμής φόρων, ενώ έπρεπε να εισπραχθούν 2,74 δισ. ευρώ από φόρους, οι εισπράξεις ήταν τελικώς μόλις 749 εκατ. ευρώ λιγότερες από τον στόχο.

Μάλιστα στα συνολικά έσοδα (όχι μόνον από τους φόρους που πληρώσαμε), όπως τα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι πραγματικές απώλειες εσόδων δεν ξεπέρασαν τα 409 εκατ. ευρώ (!) και οφείλεται στη λήψη μέτρων φορολογικής ανακούφισης όπως η αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. και των βεβαιωμένων οφειλών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, καθώς και η παροχή κινήτρου έκπτωσης 25% εφόσον κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους (ΦΠΑ και βεβαιωμένοι φόροι).

Αλλά και η υστέρηση κατά 27,3% στις εισπράξεις φόρων φαντάζει ελάχιστη, αν υπολογιστεί ότι η κυβέρνηση είχε παρατείνει έως το φθινόπωρο την διορία πληρωμής όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 2 εκατομμύρια μισθοσυντήρητους και 300.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες (πάνω από 80% της αγοράς) λόγω Κορωνοϊου, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην πληρώνουν τίποτα από τον Μάρτιο και μετά.

Πρακτικά εισπράχθηκε το 72,7% των φόρων του μηνός Απριλίου. Η κατάρρευση απετράπη, κυρίως λόγω του κινήτρου πληρωμής που δόθηκε, δηλαδή της έκπτωσης 25% από τις προσεχείς φορολογικές υποχρεώσεις, σε όσους επέλεξαν να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα ολόκληρη την οφειλή τους.

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο είχαν εισπραχθεί από φόρους 6,220 δισ. ευρώ και τον Απρίλιο θα έπρεπε να φτάσουν με βάση τους στόχους του Κρατικού Προϋπολογισμού στα 8,964 δισ. ευρώ (+ 2,74 δισ. ευρώ σε 1 μήνα). Τελικώς οι πολίτες πλήρωσαν φόρους 1,995 δισ. τον Απρίλιο (ή 8,215 δισ. ευρώ συνολικά στο τετράμηνο) δηλαδή 749 εκατ. ευρώ ολιγότερα από όσα κανονικά αναμένονταν τον συγκεκριμένο μήνα, αν δεν προέκυπτε ο κορωνοϊός.

Ειδικά για τον ΦΠΑ προϊόντων και υπηρεσιών (πλην καυσίμων και τσιγάρων) τον Απρίλιο έπρεπε, ιδανικά, να εισπραχθούν 1,589 δισ. ευρώ, αλλά εισπράχθηκαν μόλις 91 εκατομμύρια ευρώ ολιγότερα, δηλαδή υστέρηση μόλις 5,3%. Στους φόρους από τσιγάρα σημειώθηκε υπέρβαση εισπράξεων πάνω από τον στόχο, ενώ στους φόρους καυσίμων κάθετη πτώση, που οφείλεται προφανώς στην ακινησία λόγω απαγόρευσης μετακινήσεων.

Ωστόσο τον Μάιο αναμένεται αύξηση εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, λόγω αποθεματοποίησης στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης από τα νοικοκυριά, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, αλλά και από τη σταδιακή άρση των απαγορεύσεων.

Καθώς οι φόροι που αποδίδονται τον Απρίλιο (ΦΠΑ κλπ) αφορούν κατά βάση στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, είναι προφανές ότι οι φορολογούμενοι είτε παρακράτησαν ως είχαν δικαίωμα –λόγω αναστολής πληρωμών- για λόγους ρευστότητας κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έπρεπε να πληρωθούν, είτε δεν είχαν τα είχαν εισπράξει καν στο ταμείο τους για να τα αποδώσουν μετά στο δημόσιο, λόγω του «λουκέτου» στην αγορά -ιδίως από τα μέσα Μαρτίου και μετά.

Στην πραγματικότητα η υστέρηση τον Απρίλιο ήταν ακόμα μικρότερη, αν υπολογίσει κανείς πως και από τον Μάρτιο είχε καταγραφεί ήδη μια μείωση κατά 13% στα έσοδα, που τελικά διπλασιάστηκε. Για τον Μάιο πάντως όπου, όπως έχει ανακοινωθεί, δεν θα ισχύσει κανένα κίνητρο έγκαιρης ολικής πληρωμής των φόρων, όλες οι προβλέψεις δείχνουν κάθετη πτώση εισπράξεων και μεγάλη «μαύρη τρύπα» στα έσοδα του πενταμήνου.

Τι έγινε τον Απρίλιο

Για τον μήνα Απρίλιο πάντως, οι υπόχρεοι πλήρωσαν «με το παραπάνω» τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους για Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καπνικών προϊόντων (υπέρβαση 10 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο 2020 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

1. Συνολικά έσοδα από ΦΠΑ κατά 160 εκατ. ευρώ. Ως και έναν μήνα πριν, τον Μάρτιο, η υστέρηση ήταν 314 εκατ. ευρώ, αλλά σε ένα μήνα, τον Απρίλιο έφτασε στα 474 εκατ. ευρώ (+160 εκατ. ευρώ). Και συγκεκριμένα:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 72 εκατ. ευρώ. Έως και έναν μήνα πριν, τον Μάρτιο, η υστέρηση έφταναν στα 65 εκατ. ευρώ, άρα διευρύνθηκε κατά 72 εκατ. ευρω τον Απρίλιο. Η πτώση οφείλεται στην ακινησία λόγω απαγόρευσης μετακινήσεων. Ωστόσο τον Μάιο αναμένεται αύξηση εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, λόγω αποθεματοποίησης στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης από τα νοικοκυριά, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

β) ΦΠΑ όλων των υπολοίπων προϊόντων και υπηρεσιών, κατά 91 εκατ. ευρώ,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 63 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ,

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 14 εκατ. ευρώ,

στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ,

ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ,

η) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 44 εκατ. ευρώ,

θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 21 εκατ. ευρώ,

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 19 εκατ. ευρώ,

ι) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 529 εκατ. ευρώ,

ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 89 εκατ. ευρώ,

ιβ) Φόροι κεφαλαίου κατά 16 ή εκατ. ευρώ,

ιγ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 51 εκατ. ευρώ εκ των οποίων :

Φόροι οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,

ιδ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 47 εκατ. ευρώ,

ιε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 13 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι στο τετράμηνο

Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 αύξηση, έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ ή 3,4%,

β) Μεταβιβάσεις κατά 246 εκατ. ευρώ ή 18,7%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 137 εκατ. ευρώ ή 20,9%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 339 εκατ. ευρώ ή 6,8 %,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 137 εκατ. ευρώ ή 9,8%,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 17,9%,

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 27,8%,

στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 20,1%,

ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 32,2%,

η) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 55 εκατ. ευρώ ή 12,2%

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 52 εκατ. ευρώ ή 12%,

ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 220 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

ια) Φόροι κεφαλαίου κατά 23 ή εκατ. ευρώ 29,1%,

ιβ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 5,2%,

ιγ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 91 εκατ. ευρώ ή 39,1%,

ιδ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,8%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 14,2%,

ιε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ ή 99,5%.

«Έπεσε χρήμα»

Ωστόσο στο τετράμηνο οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1,325 δισ. ευρώ, ήταν αυξημένες κατά 106 εκατ. ευρώ από το στόχο (1,219 εκατ. ευρώ). Ειδικά τον μήνα Απρίλιο, οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2020 ανήλθαν σε 267 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (234 εκατ. ευρώ). «Έπεσαν» έτσι στην αγορά συνολικά –εν μέσω καραντίνας και χωρίς άλλες εισπράξεις- 108 εκατ ευρώ περισσότερα ή 1,3 δισ. συνολικά, εν μέσω CONVID.

Αλλά και οι κρατικές δαπάνες ήταν 1,064 δισεκατομμύριο παραπάνω από τον μηνιαίο στόχο. Με 1,164 δισ. μεγαλύτερες δαπάνες και 1,353 δισ. λιγότερα καθαρά έσοδα (μετά και τις επιστροφές φόρων) στα κρατικά ταμεία άνοιξε «τρύπα» 2,417 δισ. ευρώ, αφού παρουσιάζεται έλλειμμα 4,072 δισ. ευρώ, ενώ δεν έπρεπε ως τώρα να ξεπερνά τα 1,655 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 ανήλθαν στα 18.172 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.064 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17.108 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους περίπου 720 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 658 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (κατά 582 εκατ. ευρώ) και

γ) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 119 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.072 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.655 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 1.041 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.516 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 783 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.463 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14.100 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.353 εκατ. ευρώ ή 8,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 90 εκατ. ευρώ περίπου (60 εκατ. ευρώ περίπου για το μήνα Μάρτιο 2020 και 30 εκατ. ευρώ περίπου για το μήνα Απρίλιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Φόροι». Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.425 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.246 εκατ. ευρώ ή 7,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ ή 3,4%,

β) Μεταβιβάσεις κατά 246 εκατ. ευρώ ή 18,7%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 137 εκατ. ευρώ ή 20,9%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 339 εκατ. ευρώ ή 6,8 %,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 137 εκατ. ευρώ ή 9,8%,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 17,9%,

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 27,8%,

στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 20,1%,

ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 32,2%,

η) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 55 εκατ. ευρώ ή 12,2%

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 52 εκατ. ευρώ ή 12%,

ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 220 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

ια) Φόροι κεφαλαίου κατά 23 ή εκατ. ευρώ 29,1%,

ιβ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 5,2%,

ιγ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 91 εκατ. ευρώ ή 39,1%,

ιδ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,8%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 14,2%,

ιε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ ή 99,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.325 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 106 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.219 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.267 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 153 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2.997 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.188 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2020 εισπράχτηκε ποσό 779 εκατ. ευρώ (528 εκατ. ευρώ αποτυπώνονται στην κατηγορία «Λοιποί φόροι επί παραγωγής» και 251 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις») που αφορά μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα έσοδα από ANFAs & SMPs, που είχαν αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθούν τον Απρίλιο 2020 και αφετέρου στις επιπτώσεις από τα μέτρα για τον COVID-19.

Ειδικότερα και λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η πραγματική μείωση των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού το μήνα Απρίλιο ανήλθε σε 409 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο και οφείλεται στη λήψη μέτρων φορολογικής ανακούφισης όπως η αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. και των βεβαιωμένων οφειλών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, καθώς και η παροχή κινήτρου έκπτωσης 25% εφόσον κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους (ΦΠΑ και βεβαιωμένοι φόροι).

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.264 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.155 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Απρίλιο 2020, είναι οι κάτωθι:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ,

β) Μεταβιβάσεις κατά 20 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο 2020 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 72 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 91 εκατ. ευρώ,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 63 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ,

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 14 εκατ. ευρώ,

στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ,

ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ,

η) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 44 εκατ. ευρώ,

θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 21 εκατ. ευρώ,

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 19 εκατ. ευρώ,

ι) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 529 εκατ. ευρώ,

ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 89 εκατ. ευρώ,

ιβ) Φόροι κεφαλαίου κατά 16 ή εκατ. ευρώ,

ιγ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 51 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,

ιδ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 47 εκατ. ευρώ,

ιε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 13 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 245 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2020 ανήλθαν σε 267 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (234 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 ανήλθαν στα 18.172 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.064 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17.108 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους περίπου 720 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 658 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (κατά 582 εκατ. ευρώ) και

γ) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 119 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 1.175 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 922 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Απριλίου 2020 ανήλθαν στα 5.246 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.189 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.057 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των προαναφερομένων αιτιών (αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 και υπέρβαση στόχου ΠΔΕ).

Δημοφιλέστερα

To Top