Ελλάδα

Προσλήψεις στο δήμο Αθηναίων: Ποιες ειδικότητες αφορά

Προσλήψεις προ των  πυλών: Πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ατόμων, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020, συγκεκριμένα δύο ειδικοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο δήμο Αθηναίων.

Οι προσλήψεις αφορούν στις εξής ειδικότητες:

-ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας και εν ελλείψει αυτών οποιασδήποτε ειδικότητας και εν ελλείψει αυτών άνευ ειδικότητας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020 1 άτομο

-ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020 1 άτομο

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από 27/05/2020 έως και 29/05/2020.

Αιτήσεις πριν από 27/05/2020 και μετά από 29/05/2020 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές.

Δημοφιλέστερα

To Top