Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης: Άλλα 408 νέα επιχειρηματικά σχέδια στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

Η συνολική δαπάνη ξεπερνά τα 9,9 εκατ. ευρώ – Τα σχέδια προέρχονται από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι άνεργοι ή εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι

Την ένταξη 408 νέων επιχειρηματικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η συνολική δημόσια δαπάνη για τα συγκεκριμένα σχέδια φθάνει τα 9.950.698 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝΕΠ «με τις νέες αυτές εντάξεις, προσφέρεται σε ακόμη περισσότερους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι άνεργοι ή εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, η δυνατότητα έναρξης/υποστήριξης της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, καθώς και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».

Δημοφιλέστερα

To Top