Ελλάδα

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Νέος γύρος υποβολής δικαιολογητικών στα Κέντρα Πρόνοιας

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Νέος γύρος υποβολής δικαιολογητικών στα Κέντρα Πρόνοιας

Νέα πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για την προκήρυξη 7Κ/2019 εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, η δεύτερη πρόσκληση αφορά στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για 213 θέσεις μονίμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς Πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες και δεν αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 27 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη.

Δημοφιλέστερα

To Top