Ελλάδα

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για επτά ειδικότητες και 118 θέσεις στον Πειραιά

Προσλήψεις: 118 νέες θέσεις εργασίας στον Πειραιά με την ΣΟΧ προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο ∆ήµος Πειραιά.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (aoristou@piraeus.gov.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, από 06-11-2020 έως και 16-11-2020.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

Δημοφιλέστερα

To Top