Οικονομία

Δώρο Χριστουγέννων: Οι ημερομηνίες – Σε τρία τμήματα φέτος

Πότε θα καταβάλλει το κράτος την αναλογία του δώρου

Πάνω από 1.050 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα λάβουν από το κράτος απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό το τμήμα του δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα των αναστολών.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση η καταβολή φέτος θα γίνει ως εξής:

Έως 21/12 ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει την αναλογία του Δώρου για τον χρόνο που ο εργαζόμενος δούλεψε κανονικά από 1η Μαίου έως 31 Δεκεμβρίου με βάση τον ονομαστικό μισθό.

Έως 31/12 ο εργοδότης μπορεί να δώσει το τμήμα του Δώρου που αναλογεί στις ημέρες από 21/12- 31/12.

Έως 21/12 το κράτος θα καταβάλλει την αναλογία του Δώρου για τις αναστολές 1/5 – 30/1

Εως 31/1 το κράτος θα καταβάλλει το τελευταίο τμήμα του Δώρου, δηλαδή την αναλογία για αναστολή 1/12 – 31/12

Για παράδειγμα εργαζόμενος με μισθό 900 ευρώ σε αναστολή Μάιο, Ιούνιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα λάβει έως την Δευτέρα 485 ευρώ από τον εργοδότη και 246 από το κράτος. Μετά την Πρωτοχρονιά και έως 31 Ιανουαρίου θα λάβει τα τελευταία 73 ευρώ του Δώρου.

Με τον ίδια τρόπο σε τρεις ταχύτητες θα καταβληθεί το δώρο και στους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Η ΚΥΑ αναφέρει πως το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται την 21η Δεκεμβρίου. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εισφορές προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Οι ασφαλιστικές εισφορές επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» και για το χρονικό διάστημα που δεν απασχολούνται, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 100%.

Δημοφιλέστερα

To Top