Οικονομία

Ασφαλιστικές εισφορές: Πότε θα απαλλάσσονται από τη διπλή εισφορά οι παράλληλα απασχολούμενοι

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που προωθείται για το νέο τρόπο εισφορών

H τελευταία διάταξη που απορρέει από το νόμο Βρούτση ( Φεβρουάριος 2020) και δεν είχε ενεργοποιηθεί εδώ και 13 μήνες είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών για τους χιλιάδες ασφαλισμένους με παράλληλη απασχόληση, δηλαδή για εκείνους που είναι μισθωτοί και παράλληλα χρησιμοποιούν μπλοκάκι.

Με την υπουργική απόφαση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας δίνονται οδηγίες για τον υπολογισμό των εισφορών για τους παράλληλα ασφαλισμένους μετά την αποσύνδεση των εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων από το δηλωθέν εισόδημα.

Με το νέο ασφαλιστικό ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με παράλληλη ασφάλιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση της διπλής εισφοράς.

Ειδικότερα για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός, οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Όπως εκτιμούν νομικοί που ασχολούνται με την ασφάλιση εφόσον η εκκαθάριση οδηγήσει σε χρεωστικά υπόλοιπα, γύρω στο Μάιο οι παράλληλα ασφαλισμένοι θα κληθούν να καταβάλλουν τις εισφορές αναδρομικά.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς είναι οι εξής:

– Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο κύριας ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.

Για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους (έως 5 έτη ασφάλισης) με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, βάση αναφοράς είναι η 1η ασφαλιστική κατηγορία.

– Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας κατηγορίας. Για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνονται υπόψη οι υποβαλλόμενες από τον εργοδότη μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) και η ελάχιστη εισφορά επί παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη μισθωτών δραστηριοτήτων ή η επιλεγείσα από τον ίδιο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.

Σε περίπτωση που από τη διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτει ότι έχει καταβληθεί ποσό υπέρτερο της ελάχιστης ή της επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη, τότε δημιουργείται πιστωτικό υπόλοιπο. Το επιπλέον ποσό επιστρέφεται στους δικαιούχους. Αντίθετα, χρεωστικό υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο ασφαλιστική κατηγορία. Η διαφορά αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Δημοφιλέστερα

To Top