Οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδας: Κέρδη ύψους €661,7 εκατ. το 2020

Το Γενικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους και τη μεταφορά ποσού 633,2 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο

Κέρδη ύψους 661,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας στη χρήση 2020, έναντι 842,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανακοίνωσε σήμερα.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 843,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 181,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2020 ανήλθαν σε 661,7 εκατ. ευρώ, έναντι 842,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 180,6 εκατ. ευρώ.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μεταφορά στα κέρδη προς διάθεση του υπολοίπου του ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, συνολικού ύψους 284,9 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα τα συνολικά κέρδη προς διάθεση ανέρχονται σε 946,6 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr

Δημοφιλέστερα

To Top