Ελλάδα

Προσλήψεις με οκτάμηνες συμβάσεις στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου – Δείτε την προκήρυξη

Προσλήψεις  στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις με οκτάμηνες συμβάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Θήρας, Νάξου, Τήνου και Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης του Νομού Κυκλάδων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

-Ένα άτομο τεχνολογικής εκπαίδευσης κοινωνικής εργασίας 

-Ένα άτομο διοικητικού λογιστικού τεχνολογικής εκπαίδευσης

-Ένα άτομο επόπτων δημόσιας υγείας 
τεχνολογικής εκπαίδευσης
-Ένα άτομο διοικητικού οικονομικού, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
-Ένα άτομο Κτηνιάτρου,πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Τσιροπινά, Τ.Κ. 84100, Ερμούπολη Σύρου, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Αργυρώς Δεναξά (τηλ. επικοινωνίας: 22813-61533 & 22813-61509).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Δείτε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ΕΔΩ

Δημοφιλέστερα

To Top