Οικονομία

Φθηνό χρήμα για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Πώς μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε μέσα από το πρόγραμμα επιδότησης λειτουργικών αναγκών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Κεφάλαιο κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 μπορούν να αντλήσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη της επιχείρησής τους, με χαμηλότοκα τραπεζικά δάνεια και με ποσοστό εγγύησης έως 80% ανά δάνειο (π.χ. για δάνειο 50 χιλιάδων Ευρώ, η εγγύηση καλύπτει τις 40 χιλιάδες Ευρώ.). Λόγω της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο και πολύ λιγότερες εξασφαλίσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με Κανονισμό 651/2014) κάθε νομικής μορφής, αυτοαπασχολούμενους και μεμονωμένους επιχειρηματίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης και πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr

Δημοφιλέστερα

To Top