Ελλάδα

ΑΣΕΠ 2E/2021: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2E/2021 του ΑΣΕΠ για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Εκδόθηκαν σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου, από το ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2E/2021 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας θέσης Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) – Υπηρεσία Υποστήριξης [Ν.Π.Ι.Δ.], με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Επίβλεψη Λειτουργίας, Συντήρησης και Ανάπτυξης Υποδομών» (κωδικός θέσης 10005).

Να σημειωθεί ότι από το ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας προσληπτέου απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

Δημοφιλέστερα

To Top