Οικονομία

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Τέσσερις απειλές για την οικονομία το 2023

Ανθεκτικότητα στις διαταραχές του ενεργειακού κόστους και του πολέμου στην Ουκρανία επέδειξε η ελληνική οικονομία και όλα δείχνουν πως ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2022 θα ξεπεράσει όλες τις προηγούμενες –συγκρατημένες- προβλέψεις των αρχών του έτους, τονίζεται στην έκθεση β’ τριμήνου που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Ωστόσο στην ίδια έκθεση ενσωματώνονται και νέες κίνδυνοι και προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα. Πληθωρισμός, αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, πόλεμος και ενεργειακή κρίση αλλά και οι πιθανές δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης αποτελούν τις τέσσερις εστίες αβεβαιότητας και κινδύνων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Όπως τονίζεται ο πολιτικός κίνδυνος, «συνδέεται με τις πιθανές δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης στις ερχόμενες εκλογές. Μια ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια θα εντείνει την αβεβαιότητα». Και το Γραφείο προϋπολογισμού ζητά από τον πολιτικό κόσμο «να επιτευχθεί ένα ελάχιστος βαθμός συναίνεσης στους βασικούς άξονες της δημοσιονομικής πολιτικής» καθώς «οι πολιτικές επιλογές παράγουν οικονομικά αποτελέσματα που δεν εξαρτώνται μόνο από τη βούληση του εκλογικού σώματος αλλά και από τις συνθήκες και τους μηχανισμούς του οικονομικού περιβάλλοντος».

Παρόλα αυτά η ελληνική οικονομία ως τώρα έχει βάλει πλώρη για ανάπτυξη πάνω από 5% και άνω. Στελέχη του Γραφείου μάλιστα εκτιμούν πως μπορεί να ξεπεραστεί και η αναθεωρημένη εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών για ρυθμό ανάπτυξης 5,3% φέτος και τα τελικά μεγέθη μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα φέτος, μετά και την αύξηση κατά 7,8% το α΄εξάμηνο του έτους.

Πολύ ενθαρρυντικά είναι και τα ποσοστά της ανεργίας που εμφανίζεται μειωμένη σε 12,6% σε σχέση με το περσινό Ιούλιο, ενώ και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,3% στο ίδιο διάστημα.

Λιγότερο ενθαρρυντική είναι όμως η πορεία του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε στο 11,2% τον Αύγουστο (εναρμονισμένος δείκτης), εντός δηλαδή του εύρους των προβλέψεων του Γραφείου Προϋπολογισμού που παραμένουν αμετάβλητες για μέσο ετήσιο δείκτη 7,5% στο καλό σενάριο -ή έως 11% στο δυσμενές– καθώς τα τελευταία δεδομένα δίνουν αυξημένες πιθανότητες καθοδικής τροχιάς από τον Οκτώβριο στην ετήσια μεταβολή.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη συνθέτουν μια σχετικά θετική εικόνα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν μεσοπρόθεσμα την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο πρώτος από αυτούς προέρχεται από τον πληθωρισμό που, παρά τη θετική του επίδραση στα δημόσια οικονομικά, αποτελεί τη βασική αιτία διάβρωσης των πραγματικών εισοδημάτων, κυρίως εκείνων που η ονομαστική τους αύξηση υπολείπεται του ρυθμού αύξησης των τιμών.

Πρόκειται ουσιαστικά για τους μισθούς, τις συντάξεις και επιχειρηματικά εισοδήματα σε κλάδους που αδυνατούν να προσαρμόσουν τις τιμές τους στο γενικό επίπεδο. Αυτή η συνθήκη θέτει ένα δίλημμα πολιτικής αναφορικά με την αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων ώστε να καλύψουν τις αυξήσεις των τιμών.

Από τη μια πλευρά, η γενικευμένη αύξηση των μισθών (πέρα από την άνοδο του κατώτατου μισθού) θα ανατροφοδοτούσε τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ από την άλλη πλευρά η μη αύξησή τους περιορίζει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των μισθωτών. Θα πρέπει, επομένως, να σταθμιστούν οι συνέπειες και να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποτραπούν οι εισοδηματικές απώλειες, ιδίως στους χαμηλόμισθους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει πληθωριστική ανατροφοδότηση και απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Ο δεύτερος κίνδυνος προέρχεται από την αντίδραση των κεντρικών τραπεζών στον υψηλό πληθωρισμό. Ενώ τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συμφωνήσουν σε μια συντονισμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, η ΕΚΤ προχώρησε πρόσφατα σε δεύτερη αύξηση του βασικού της επιτοκίου, ευθυγραμμιζόμενη με τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες των αναπτυγμένων οικονομιών.

Δημοφιλέστερα


To Top