Οικονομία

Επιχειρηματικά δάνεια έως πέντε εκατ. ευρώ με την εγγύηση του EGF

Sponsored Content

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες: όσο μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, τόσο αυξημένες θα είναι και οι ανάγκες τους που θα τις επιτρέψουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την πορεία τους. Η πανδημία αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, των πρώτων υλών και της πιθανής αλλαγής των όρων συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές να είναι πιο ορατές από ποτέ, είναι απαραίτητο να υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες δυσκολίες.

Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της εποχής για τον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέρει, σε συνεργασία με το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF), επιχειρηματικά δάνεια έως πέντε εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες είτε για κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό είτε για κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, με ευνοϊκότερους, ωστόσο, όρους.
Ειδικότερα, το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund – EGF) σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αλλά θεωρούνται βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ικανές να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, εάν δεν υπήρχε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας. Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος παρέχονται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2022 με την εγγύηση, σε ποσοστό 70%, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του EGF, ενώ απευθύνονται στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: https://www.newmoney.gr

Δημοφιλέστερα

To Top