Ελλάδα

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Οι μύθοι και η πραγματικότητα για την αποϊδρυματοποίηση

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η αποϊδρυματοποίηση αποτελεί στόχο και μία πραγματική ευλογία, για αυτό και υλοποιεί εξειδικευμένες δράσεις και προχωρά στην επανένωση των παιδιών με τη βιολογική τους οικογένεια -όπου κρίνεται εφικτό-, στην αναδοχή και στην τεκνοθεσία.

Η αποϊδρυματοποίηση, όπως ορίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012), έχει συγκεκριμένα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν και συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της Πολιτείας και των συναρμόδιων φορέων, για αυτό και προτείνεται τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν αυτές τις πολιτικές σε βάθος χρόνου και με προσεκτικό σχεδιασμό έως το 2030.

Η αποϊδρυματοποίηση απαιτεί μια πλήρη αναδιαμόρφωση των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και προστασίας του παιδιού προς την πρόληψη και την ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, καθώς και ολοκληρωμένες αλλαγές σε όλα τα άλλα συστήματα (π.χ. υγείας, εκπαίδευσης και στέγασης), για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά και οι ενήλικες έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας συμβατικές υπηρεσίες.

Πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν ταυτόχρονα μέτρα, σε διάφορους τομείς πολιτικής για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων.

Η αποϊδρυματοποίηση δεν είναι μόνο προσπάθεια κλεισίματος των στεγαστικών δομών. Μια τέτοια περιορισμένη θεώρηση μπορεί να οδηγήσει στην αναζήτηση πρόχειρων και γρήγορων λύσεων.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξεκινήσει μια πλήρης αναστολή των εισαγωγών στα ιδρύματα πριν να έχουν θεσπιστεί επαρκείς υπηρεσίες για να δεχθούν τα παιδιά που χρειάζονται κάποια μορφή εναλλακτικής φροντίδας. Η αναστολή θα πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά και παράλληλα με την ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπου ανεστάλησαν οι εισαγωγές βρεφών στα ιδρύματα, το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των βρεφών που περνούσαν μεγάλα διαστήματα σε πτέρυγες μαιευτηρίων ή νοσοκομείων παίδων, όπου οι συνθήκες ήταν συχνά χειρότερες από αυτές στα ιδρύματα.

Τι κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με στόχο την αποϊδρυματοποίηση κατόπιν σχεδιασμού και εξατομικευμένα για κάθε παιδί που του έχει δοθεί η φροντίδα, κατόπιν εισαγγελικών και δικαστικών αποφάσεων;

1. Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας

Δημοφιλέστερα

To Top