Οικονομία

AΑΔΕ: Εγκαινιάστηκαν τρία νέα ελεγκτικά κέντρα στην Αττική

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδιασμού της ΑΑΔΕ για τη στέγαση των υπηρεσιών της.

Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός υποδειγματικού κτηριακού συγκροτήματος δημοσίων υπηρεσιών, τόσο ως προς την ιδιαίτερη βιοκλιματική και καινοτόμα δομή, όσο και ως προς τη συμβολή του στο αστικό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά των νέων κτηρίων είναι η υψηλή λειτουργική τους επάρκεια, η χωρική ευελιξία, η αισθητική προβολή στο δημόσιο χώρο, η οικοδομική καινοτομία, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η ενεργειακή ευφυΐα.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγαση μέρους των Κεντρικών Υπηρεσιών, όπως της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της νεοσύστατης Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης, που αφορά σε 1.100 περίπου υπαλλήλους, σε κτήρια έκτασης περίπου 16.000 τ.μ. Περαιτέρω, έχει ήδη ολοκληρωθεί η μεταστέγαση Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, όπως της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών και της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής, που αφορά σε 200 περίπου άτομα, σε κτήρια έκτασης περίπου 3.000 τ.μ.

Παράλληλα, προωθείται η διαδικασία στέγασης των νέων υπό σύσταση Υπηρεσιών, όπως είναι τα Κέντρα Βεβαίωσης Είσπραξης Αττικής και Θεσσαλονίκης, που αφορά σε περίπου 530 υπαλλήλους, σε κτήρια 6.750 τ.μ. περίπου, καθώς και τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη, που αφορά σε 210 περίπου υπαλλήλους, σε κτήρια έκτασης 5.000 τ.μ. περίπου.

Ταυτόχρονα έχει εκκινήσει η διαδικασία μεταστέγασης των λοιπών Κεντρικών Υπηρεσιών της Αρχής σε ενιαίο ακίνητο, που αφορά σε 1.500 περίπου υπαλλήλους, σε κτηριακές εγκαταστάσεις περίπου 26.000 τ.μ. (γραφειακοί χώροι, βοηθητικοί χώροι, χώροι αποθηκών και αρχείου).

Στο σχεδιασμό αναβάθμισης των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ εντάσσεται και η στέγαση των 6 Ελεγκτικών Κέντρων της σε Αττική και Θεσσαλονίκη, που αφορά σε 820 υπαλλήλους, σε κτήρια έκτασης 12.400 τ.μ. περίπου.

Στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις υιοθετούνται όλες οι νέες πρακτικές ενός “πράσινου” σχεδιασμού με βιοκλιματικό χαρακτήρα, στις οποίες συνυπάρχουν το περιβάλλον και η ενέργεια.

Δημοφιλέστερα

To Top